Bộ máy tổ chức  »  Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Các Ban của HĐND tỉnh
Ngày đăng: 01/12/2012CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH KHÓA XVIII

Nhiệm kỳ 2016 – 2021

-----------

* BAN VĂN HÓA - XàHỘI

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Hà Văn Bé

Trưởng ban

2

Lê Thị Huyền

Phó Trưởng ban 

3

Trịnh Văn Ánh

Ủy viên

4

Trần Tuấn Nam

Ủy viên

5

Bùi Thế Bừng

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Liên

Ủy viên

7

Thân Văn Dàn

Ủy viên

8

Vũ Chí Kỳ

Ủy viên

9

Đinh Đức Cảnh

Ủy viên

 

* BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ngụy Kim Phương

Trưởng ban

2

Vũ Tấn Cường

Phó Trưởng ban 

3

Nghiêm Xuân Hưởng

Ủy viên

4

Nguyễn Văn Thi

Ủy viên

5

Ngô Văn Nam

Ủy viên

6

Dương Thanh Tùng

Ủy viên

7

Bùi Thị Thu Thủy

Ủy viên

8

Phan Thế Tuấn

Ủy viên

9

Lê Ô Pích

Ủy viên

 

* BAN PHÁP CHẾ

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Vũ Mạnh Hùng

Trưởng ban

2

Đặng Hồng Chiến

Phó Trưởng ban 

3

Vũ Mạnh Thắng

Ủy viên

4

Tạ Huy Cần

Ủy viên

5

Nguyễn Văn Chức

Ủy viên

6

Nguyễn Văn Dũng

Ủy viên

7

Hoàng Mi Ca

Ủy viên

8

Nguyễn Văn Hùng

Ủy viên

9

Phạm Thị Nhung

Ủy viên

 


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat