Bộ máy tổ chức  »  Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV, khu vực tỉnh Bắc Giang
Ngày đăng: 01/12/2012



TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi làm việc

1

Nguyễn Thị Thu Hà

27/5/1970

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nữ Trí thức Việt Nam

Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

2

Hoàng Thị Hoa

25/9/1962

 Ủy viên Thường trực, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

3

Lê Thị Thu Hồng

31/7/1970

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang

4

Trần Văn Lâm

27/01/1970

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang

5

Hà Thị Lan

4/9/1978

Phó Trưởng phòng Tuyên truyền - Địa bàn, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

6

Leo Thị Lịch

23/9/1969

 Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH TW Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang

7

Dương Đình Thông (Dương Văn Thông)

14/6/1964

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Thiếu tướng, Phó Chính ủy Quân khu I

Bộ Tư lệnh Quân khu I

8

Ngô Sách Thực

6/5/1962

 Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam 

Ủy ban T.Ư MTTQVN 


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat