Bộ máy tổ chức  »  UBND tỉnh
Tiểu sử tóm tắt của người đứng đầu
Ngày đăng: 02/12/2012 

 Đ/c Nguyễn Văn Linh

Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Văn Linh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Sinh ngày: 02/9/1959

Quê quán: xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Học vị: Tiến sĩ

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI, XVII, XVIII

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, XVII, XVIII

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, XVI, XVII

Từ 09/1979 - 06/1983: Giáo viên Trường THCS xã Ngọc Vân và Hợp Đức, huyện Tân Yên

Từ 07/1983 - 06/1988: Thường vụ Huyện Đoàn, Phó Bí thư Huyện Đoàn Tân Yên

Từ 07/1988 - 01/1990: Học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội

Từ 02/1990 - 11/1991: Chánh Văn phòng Huyện ủy Tân Yên

Từ 12/1991- 11/1994: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tân Yên

Từ 12/1994 - 09/1997: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Tân Yên

Từ 10/1997 - 11/1999: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Yên

Từ 12/1999 - 06/2003: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên

Từ 07/2003 - 08/2005: Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang

Từ 09/2005 - 11/2005: Quyền Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Từ 12/2005 - 04/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Từ 05/2008 - 11/2010 : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Từ 12/2010 - 4/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang

Từ 5/2015 đến nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

 


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat