Bộ máy tổ chức  »  UBND tỉnh
Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh
Ngày đăng: 04/06/2013 

STT

 

Tên sở, cơ quan

 

Địa chỉ

 

Lãnh đạo đơn vị

 

1

 

 

Sở Giao thông vận tải

 

 

 

 

 

Địa chỉ: Tầng 6, Nhà A, Khu nhà Liên cơ quan, quảng trường 3/2, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02043.854.229

Fax: 02043.854.229

Email: so_gtvt_vt@bacgiang.gov.vn

 

1. Giám đốc: Bùi Thế Sơn

2. PGĐ: Nguyễn Văn Sơn

3. PGĐ: Đỗ Thị Lan

4. PGĐ: Hoàng Văn Thanh

 

 

2

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

Địa chỉ: Lô Q10, đường Lý Tự Trọng, phường Xương Giang, TP. Bắc Giang.

 Điện thoại: 02043.854.275

Fax: 02043.855.477

Email: so_khcn_vt@bacgiang.gov.vn

 

1. Giám đốc: Nguyễn Đức Kiên

2. PGĐ: Nguyễn Văn Xuất

3. PGĐ: Ngô Chí Vinh

4. PGĐ: Nguyễn Phúc Thương 

 

 

3

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

Địa chỉ: Lô Q10, đường Lý Tự Trọng, phường Xương Giang, TP. Bắc Giang.

Điện thoại: 02043.864.267

 Email:

news@bacgiang.edu.vn

 Website: www.bacgiang.edu.vn

 

1. Giám đốc: Trần Tuấn Nam

2. PGĐ: Nguyễn Văn Thêm

3. PGĐ: Bạch Đăng Khoa

4. PGĐ: 

 

4

 

 

Sở Công Thương

 

 Địa chỉ: Số 45, đường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

  Điện thoại: 02043.828.607

  Fax: 02043.828.607

 Website:

bacgiangintrade.gov.vn

 E-mail:

tuxttmbg@gmail.com

 1. Giám đốc: Trần Quang Tấn

 2. PGĐ: Phan Văn Hùng

 3. PGĐ: Đào Xuân Cường

 4. PGĐ: Đào Nguyên Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

 

 

5

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông

 

  

Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại : 02043.555.996

Fax : 02043.555.995

 E-mail:

banbientap_stttt@bacgiang.gov.vn

 

 1. Giám đốc: Trần Minh Chiêu

 2. PGĐ: Nguyễn Gia Phong

 3. PGĐ: Ngô Đình Tiến

 4. PGĐ: 

 

 

 

 

6

 

 

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

 

 Địa chỉ: Số 52, đường Ngô Gia Tự, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 Điện thoại: 02043.854.240

 Fax: 02043.858.739

 Email:

so_ldtbxh_vt@bacgiang.gov.vn 

 

 1. Giám đốc: Bùi Thị Thu Thủy

 2. PGĐ: Nguyễn Thế Dũng

 3. PGĐ: Đào Hồng Song

 4. PGĐ: Trương Đức Huấn

 

 

7

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 Địa chỉ: Số 50, đường Ngô Gia Tự, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 Điện thoại: 0204.3852254

  Fax: 0204.3858831

 Website:

http://www.tnmtbacgiang.gov.vn

 1. Giám đốc: Lưu Xuân Vượng

 2. PGĐ: Vũ Văn Tưởng

 3. PGĐ: Ngô Văn Xuyên

 4. PGĐ: Đào Duy Trọng

 

8

 

 

Sở Y tế

 

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 Điện thoại: 02043.854.227

 Fax 02043.554.050

 Email:

so_yte_vt@bacgiang.gov.vn

 

 1. Giám đốc: 

 2. PGĐ: Trương Quang Vinh

  3. PGĐ: Trần Văn Sinh

 4. PGĐ: 

 

9

 

 

Sở Tài chính

 

Địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Cao, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 0204.3854.238

 Email:

so_taichinh_vt@bacgiang.gov.vn

 1. Giám đốc: Nguyễn Tiến Cơi

 2. PGĐ: Nguyễn Đình Hiếu

 3. PGĐ: Nguyễn Hoàng Phương

 4. PGĐ: 

 

10

 

 

Sở Nội vụ

 

 Địa chỉ: Tầng 2-3, Nhà A, Khu nhà Liên cơ quan,  quảng trường 3/2, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 Điện thoại: 02043.854.350 

 Fax:02043.858.450 

Email:

snv@bacgiang.gov.vn

  1. Giám đốc: Bùi Ngọc Sơn

  2. PGĐ: Nguyễn Văn Nghĩa

  3. PGĐ: Nguyễn Văn Nam

  4. PGĐ: Khuông Văn Thông

 

11

 

 

Sở Ngoại Vụ

 

 Địa chỉ: Tầng 8, Nhà A, Khu nhà Liên cơ quan, Quảng trường 3/2

 Điện thoại: 02043.992.238

 Fax: 02043.

 Email: Songoaivu@bacgiang.gov.vn

 1. Giám đốc: Nguyễn Hoàng Trung

 2. PGĐ: Nguyễn Quang Tuấn

 3. PGĐ: Phạm Dương Tuyến 

  

 

 

12

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02043.854.317

 Fax : 0204.854.923

 Email Ban biên tập:

 bacgiangdpi@gmail.com

 1. Giám đốc: Trịnh Hữu Thắng

 2. PGĐ: Nguyễn Cường

 3. PGĐ: Dương Ngọc Chiên

 4.PGĐ: 

 

 

13

 

 

Sở Xây dựng

 

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 Điện thoại: 02043.854403

 Fax: 02043.554778

 Email:

so_xaydung_vt@bacgiang.gov.vn

 

 1. Giám đốc: Phạm Giang

 2. PGĐ: Trịnh Quang Hưng

 3. PGĐ: Vi Thanh Quyền

 4. PGĐ: Nguyễn Việt Phong

 

14

 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

Địa chỉ: Số 59, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

 Điện thoại: 02043.856.310

 E-mail:

vhttdlbacgiang@gmail.com

 1. Giám đốc: Trần Minh Hà

 2. PGĐ: Nguyễn Sỹ Cầm

 3. PGĐ: Nguyễn Trọng Bắc

 4. PGĐ: Dương Hồng Cơ

5. PGĐ: Trần Văn Dũng

 

15

 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Địa chỉ: Tầng 7, Nhà A, Khu nhà Liên cơ quan,  quảng trường 3/2, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 02043.854.693

 Fax: 02043.855.698

 Email:

so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn

 

1. Giám đốc: Dương Thanh Tùng

 2. PGĐ: Nguyễn Văn Doanh

 3. PGĐ:  Nguyễn Văn Dĩnh

 4. PGĐ: 

 

16

 

 

Sở Tư pháp

 

 Địa chỉ: Tầng 4, Nhà A, Khu nhà Liên cơ quan,  quảng trường 3/2,  TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 Điện thoại: 02043.854.511

 Fax: 02043.851.508

 E-mail:

so_tuphap_vt@bacgiang.gov.vn

1. Giám đốc: Đặng Văn Nguyên

2. PGĐ: Đỗ Xuân Vang

3. PGĐ: Đỗ Thị Việt Hà

4. PGĐ: Lê Anh Tuấn

17

 

 

Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang

 

Địa chỉ: Địa chỉ: Số 82, đường Hùng Vương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02043.854.224

 Fax:  0204.855.012

 Email: vp_ubnd_vt@bacgiang.gov.vn hoặc ubnd@bacgiang.gov.vn

 

 1. Chánh Văn phòng: Nguyễn Đức Đăng

 2. Phó Văn phòng: Trần Quốc Khánh

 3. Phó Văn phòng: Lê Tuấn Phú

4. Phó Văn phòng: Ngô Thanh Linh

 

18

 

 

Ban Dân tộc

 

Địa chỉ: Số 53,  đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 Điện thoại : 02043.554.124

 E-mail:

namnv_bdt@bacgiang.gov.vn

                      

 1.Trưởng ban: Nguyễn Hồng Luân

 2. Phó Trưởng Ban Thường trực: Chu Quý Minh

  3. Phó Trưởng Ban: Nhữ Văn Nam

 

 

 

19

 

 

Ban Quản lý các KCN tỉnh

 

Địa chỉ: Trung tâm điều hành Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

 Điện thoại: 02043.566.971

 Fax: 02043.566.972

 Email:

ban_qlkcn_vt@bacgiang.gov.vn

1. Trưởng Ban: Nguyễn Anh Quyền

 2. Phó TB: Lê Bá Xuyên

 3. Phó TB: Trần Vũ Thông

4. Phó TB: Nguyễn Xuân Ngọc

 

20

 

 

Thanh tra tỉnh

 

 Địa chỉ: Đường Hùng Vương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 Điện thoại: 02043.852.529

 Email:

thanhtra_vt@bacgiang.gov.vn

 

1. Chánh Thanh tra: Trương Văn Nam

2. Phó Chánh Thanh tra: 
Dương Văn Quang

3. Phó Chánh thanh tra: Trịnh Văn Thanh

4. Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Sơn Hồng

 

21

 

 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

 

 Địa chỉ: ĐT 398, xã Tân Mỹ, TP. Bắc Giang

 Điện thoại: 02403.854.404

 Fax: 02043.854.490

 Website: www.bbs.org.vn

  Email: banbientap@bbs.org.vn

 

 1. Giám đốc: Tạ Văn Dương

 2. PGĐ: Hoàng Trọng Hưng

3. PGĐ: Nguyễn Giang Nam

 

22

 

 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

 

Địa chỉ: Tầng 4, 5, 6 Trung tâm Thương mại – Trụ sở liên cơ quan, số 01, đường Hùng Vương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 Điện thoại: 02046.260.046

 Fax: 02046.260.046

1. Giám đốc: Vương Tuấn Nghĩa

2. PGĐ: Nguyễn Quốc Khánh

3. PGĐ: Nguyễn Huy Hùng

4. PGĐ: 

 

 

23

 

 

Quỹ phát triển đất

 

 Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Cao, P. Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 Điện thoại: 02043.554.507

 

 1. Giám đốc: Nguyễn Hoàng Phương

 2. PGĐ: Nguyễn Trung Lương

 3. PGĐ: Nguyễn Thị Huệ

24

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 

Địa chỉ: Tầng 5, Nhà A, Tòa nhà Liên Cơ quan, Quảng trường 3-2, Thành phố Bắc Giang.

Số điện thoại: 0204.3540.899

1. Giám đốc: Trần Xuân Đông

2. PGĐ: Đàm Văn Cường

3. PGĐ: Hoàng Thế Hưng

4. PGĐ: Tạ Đình Kết

25

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 

Địa chỉ: Đường Đàm Thận Huy, Thành phố Bắc Giang.

Số điện thoại: 0204.3854.437

1.Giám đốc: Mạnh Quân Phúc

2. PGĐ: Trịnh Văn Luyện

3. PGĐ: Nguyễn Bình Dương

4. PGĐ: Trần Văn Hiệp

 

 

26

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang

 Địa chỉ: Xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 02043.686.998 

 1. Hiệu trưởng: Nguyễn Công Thông

  2. PHT: Hà Toàn Thắng

   3. PHT: Đỗ Thị Hồng

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat