Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NHIỆM KỲ 2011 – 2016

----------------------

 

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

 

Đ/c Thân Văn Khoa

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường

 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Đ/c Từ Minh Hải

 Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

 


 

 

 

Các tin bài khác:
map 2 3 7 Văn bản mới - chính sách mới Đường dây nóng Danh ba dien tu Dich vu cong Tài liệu tập huấn Luật tiếp công dân
Video

mau nha mau nha dep biet thu dep vay tin dung vay tin dung ao khoac nu