Các sở, ban, ngành

 

STT

Tên sở, cơ quan

Địa chỉ

Lãnh đạo đơn vị

1

Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang

 

Địa chỉ: Số 82, đường Hùng Vương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403.854.224

Fax:  02403.855.012

Email: vp_ubnd_vt@bacgiang.gov.vn hoặc 

ubnd@bacgiang.gov.vn

 

 

 

1. Chánh Văn phòng: Nguyễn Đức Đăng

2. Phó Văn phòng: Nguyễn Hữu Nguyên

3. Phó Văn phòng: Lê Tuấn Phú

4. Phó Văn phòng: Trần Quốc Khánh

 

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403.854.317

Fax : 02403.854.923

Email Ban biên tập:

bacgiangdpi@gmail.com 

 

 

1. Giám đốc: Trịnh Hữu Thắng

2. PGĐ: Nguyễn Cường

3. PGĐ: Bùi Thị Thu Thủy

4. PGĐ: Dương Ngọc Chiên

 

3

Sở Nội vụ

 

Địa chỉ: Tầng 2-3, nhà A, Khu Liên cơ quan, Quảng trường 3/2, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403.854.350 

Fax:02403.858.450 

Email: snv@bacgiang.gov.vn

 

 

1. Giám đốc: Bùi Ngọc Sơn

2. PGĐ: Nguyễn Văn Nghĩa

3. PGĐ: Nguyễn Trọng Nam

4. PGĐ:Nguyễn Thanh Bình

5. PGĐ: Khuông Văn Thông

4

Sở Tư pháp

 

Địa chỉ: Tầng 4, nhà A, Khu Liên cơ quan, Quảng trường 3/2, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403.854.511

Fax: 02403.851.508

E-mail: so_tuphap_vt@bacgiang.gov.vn

 

 

1. Giám đốc: Đặng Văn Nguyên

2. PGĐ: Đỗ Xuân Vang

3. PGĐ: Đỗ Thị Việt Hà

4. PGĐ: Lê Anh Tuấn

5

Thanh tra tỉnh

 

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403.852.529

Email: thanhtra_vt@bacgiang.gov.vn

 

 

1. Chánh Thanh tra: Trương Văn Nam

2. Phó Chánh thanh tra: Trịnh Văn Thanh

3. Phó Chánh Thanh tra: Dương Văn Quang.

4. Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Sơn Hồng

 

6

Sở Công Thương

 

Địa chỉ: Số 45, đường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403.828.607

Fax: 02403.828.607

Website: bacgiangintrade.gov.vn

E-mail: tuxttmbg@gmail.com

 

 

1. Giám đốc: Trần Quang Tấn

2. PGĐ: Phan Văn Hùng

3. PGĐ: Đào Xuân Cường

4. PGĐ: Đào Nguyên Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

7

Sở Tài chính

 

Địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Cao, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 0240.3854.238

Email: so_taichinh_vt@bacgiang.gov.vn

 

 

1. Giám đốc: Nguyễn Tiến Cơi

2. PGĐ: Nguyễn Thế Đán

3. PGĐ: Nguyễn Hoàng Phương

4. PGĐ: Nguyễn Đình Hiếu

8

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Địa chỉ: Tầng 7, nhà A, Khu Liên cơ quan, Quảng trường 3/2, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 02403.854.693

Fax: 02403.855.698

Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn

 

1. Giám đốc: Nguyễn Văn Khái

2. PGĐ: Vũ Đình Phượng

3. PGĐ: Dương Xuân Bánh

4. PGĐ: Nguyễn Hồng Kỳ

5. PGĐ: Nguyễn Văn Doanh

6. PGĐ: Dương Thanh Tùng 

 

9

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Địa chỉ: Số 50, đường Ngô Gia Tự, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0240.3852254

Fax: 0240.3858831

Website: http://www.tnmtbacgiang.gov.vn

 

 

1. Giám đốc: Lê Hồng Sơn

2. PGĐ: Vũ Văn Tưởng

3. PGĐ: Nguyễn Văn Tuyến

4. PGĐ: Ngô Văn Xuyên

5. PGĐ: Bùi Quang Huy

10

Sở Xây dựng

 

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403.854403

Fax: 02403.554778

Email: so_xaydung_vt@bacgiang.gov.vn

 

 

1. Giám đốc: Phạm Giang

2. PGĐ: Trịnh Quang Hưng

3. PGĐ: Vi Thanh Quyền

4. PGĐ: Nguyễn Việt Phong

5. PGĐ: Nguyễn Văn Đô 

11

Sở Giao thông vận tải

 

 

Địa chỉ: Tầng 6, nhà A, Khu Liên cơ quan, Quảng trường 3/2, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 02403.854.229

Fax: 02403.854.229

Email: so_gtvt_vt@bacgiang.gov.vn 

 

 

1. Giám đốc: Bùi Thế Sơn

2. PGĐ: Nguyễn Văn Sơn

3. PGĐ: Đỗ Thị Lan

4. PGĐ: Hoàng Văn Thanh

 

12

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại : 02403.555.996

Fax : 02403.555.995

E-mail:banbientap_stttt@bacgiang.gov.vn

 

 

1. Giám đốc: Trần Minh Chiêu

2. PGĐ: Nguyễn Gia Phong

3. PGĐ: Ngô Đình Tiến

4. PGĐ: Hà Ngọc Nam

 

13

Sở Khoa học và Công nghệ

 

Địa chỉ: Số 71, đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403.854.275

Fax: 02403.855.477

Email: so_khcn_vt@bacgiang.gov.vn

 

 

1. Giám đốc: Nguyễn Đức Kiên

2. PGĐ: Ngô Chí Vinh

3. PGĐ: Nguyễn Văn Xuất

 

14

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Địa chỉ: Đường Đàm Thận Huy, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403.864.267

Email: news@bacgiang.edu.vn

Website: www.bacgiang.edu.vn

 

 

1. Giám đốc: Nguyễn Đức Hiền

2. PGĐ: Trần Tuấn Nam

3. PGĐ: Nguyễn Thị Ngọc Thu

4. PGĐ: Nguyễn Văn Thêm

15

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang

 

Địa chỉ: Số 74, đường Nguyễn Thị Lưu, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403.856.310

E-mail: vhttdlbacgiang@gmail.com

 

1. Giám đốc: Trần Minh Hà

2. PGĐ: Nguyễn Sỹ Cầm

3. PGĐ: Nguyễn Trọng Bắc

4. PGĐ: Dương Hồng Cơ

5. PGĐ Nguyễn Phúc Thương

 

16

Sở Y tế

 

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403.854.227

Fax 02403.554.050

Email: so_yte_vt@bacgiang.gov.vn

 

 

1. Giám đốc: Ong Thế Viên

2. PGĐ: Trương Quang Vinh

3. PGĐ: Trần Văn Sinh

4. PGĐ: Hàn Thị Hồng Thuý

5. PGĐ: Bùi Thế Bừng

17

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

 

Địa chỉ: Số 52, đường Ngô Gia Tự, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403.854.240

Fax: 02403.858.739

Email: so_ldtbxh_vt@bacgiang.gov.vn

 

 

1. Giám đốc: Vũ Hồng Minh

2. PGĐ: Nguyễn Thế Dũng

3. PGĐ: Đào Hồng Song

4. PGĐ: Trương Đức Huấn

18

Sở Ngoại Vụ

 

Địa chỉ: Tầng 8, Nhà A, Khu nhà Liên cơ quan, Quảng trường 3/2

Điện thoại: 02403.992.238

Fax: 02403.992.238

Email: Songoaivu@bacgiang.gov.vn

 

1. Giám đốc: Đỗ Quốc Tuấn

2. PGĐ: Nguyễn Quang Tuấn

3. PGĐ: Nguyễn Hoàng Trung

 

19

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh

1

Ban Dân tộc

 

Địa chỉ: Số 53,  đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403.554.124

E-mail: namnv_bdt@bacgiang.gov.vn

 

 

 

1. Trưởng Ban: Nguyễn Hồng Luân

2. Phó Trưởng Ban Thường trực:

Chu Quý Minh

3. Phó Trưởng Ban: Nhữ Văn Nam

 

2

Ban Quản lý các KCN

 

Địa chỉ: Trung tâm điều hành Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403.566.971

Fax: 02403.566.972

Email: ban_qlkcn_vt@bacgiang.gov.vn

 

 

1. Trưởng Ban: Nguyễn Anh Quyền

2. Phó TB: Trần Vũ Thông

 3.Phó TB: Nguyễn Xuân Ngọc

  4. Phó TB: Lê Bá Xuyên

 

 

 

3

Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang

 

Địa chỉ: ĐT 398, xã Tân Mỹ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403.854.404

Fax: 02403.854.490

Website: www.bbs.org.vn

Email: banbientap@bbs.org.vn

 

 

 

1. Giám đốc: Nguyễn Thế Dũng

2. PGĐ: Đoàn Quang Bảo

3. PGĐ: Tạ Văn Dương

4. PGĐ: Hoàng Trọng Hưng

4

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang

 

Địa chỉ: Tầng 4,5,6 Trung tâm Thương mại – Trụ sở liên cơ quan, số 01, đường Hùng Vương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 02406.260.046

Fax: 02406.260.046

 

1. Giám đốc: Nguyễn Văn Dĩnh

2. PGĐ: Nguyễn Quốc Khánh

3.PGĐ: Vương Tuấn Nghĩa

4. PGĐ: Nguyễn Huy Hùng

5. PGĐ: Nguyễn Văn Mẫn

6. PGĐ: Trần Văn Quảng

5

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thôn

Địa chỉ: Tầng 5, Nhà A, Tòa nhà Liên Cơ quan, Quảng trường 3-2, Thành phố Bắc Giang.

Số điện thoại: 0240.3540.899

1. Giám đốc: Trần Xuân Đông

2. PGĐ: Đàm Văn Cường

3. PGĐ: Hoàng Thế Hưng

4.PGĐ: Tạ Đình Kết

5. PGĐ: Ngô Thành Duy

6. PGĐ: Hoàng Thanh Tùng

6

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang

 Địa chỉ: Đường Đàm Thận Huy, Thành phố Bắc Giang.
Số điện thoại: 0240.3854.437

1.Giám đốc: Mạnh Quân Phúc

2. PGĐ: Trịnh Văn Luyện

3. PGĐ: Nguyễn Bình Dương

4.PGĐ: Trần Văn Hiệp

7

Quỹ phát triển đất

 

Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Cao, P. Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403.554.507

 

1. Giám đốc: Nguyễn Hoàng Phương

2. PGĐ: Nguyễn Trung Lương

 

8

Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang

 

Địa chỉ: xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Fax: (0240) 3 854 230,

Email: banbientap@cdbacgiang.edu.vn

 

1. Hiệu trưởng: Trần Linh Quân

2. PHT: Nguyễn Đức Du

3. PHT: Tạ Hiếu

 

9

Trường Cao đẳng Nghề

 

Địa chỉ: Phố Cốc, xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403.559.840

Fax: 02403.557.027

Email:Truongcd_nghe_vt@bacgiang.gov.vn

 

 

1. Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Dũng

2. PHT: Nguyễn Thị Oanh

10

 Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang

 

Địa chỉ: Xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 02403.686.998


1. Hiệu trưởng: Nguyễn Công Thông

2. PHT: Hà Toàn Thắng

3.  PHT: Đỗ Thị Hồng 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin bài khác:

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu Tra loi duong day nong