Thông tin chỉ đạo điều hành
Bắc Giang đẩy mạnh tinh giản biên chế

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố đẩy mạnh tinh giản biên chế.
Sử dụng hiệu quả các công trình cấp nước sạch nông thôn

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, các địa phương tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.
Triển khai công tác thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường nước thải

Ngày 10/01/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn số 91/UBND-KT yêu cầu các sở, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai công tác thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành.
Tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) và khắc phục tình trạng khiếu kiện vượt cấp.
Triển khai hiệu quả miễn, giảm tiền sử dụng đất ở hỗ trợ người có công

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thành phố cần triển khai hiệu quả việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng để cải thiện nhà ở.
Bắc Giang: Phát động Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu năm 2017

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017.
Trang    1   2   3   4   5   button   button 
 

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu