Thông tin chỉ đạo điều hành
Bắc Giang tăng cường thực hiện nghiêm các quy định Luật: Tiếp công dân, Khiếu nại, Tố cáo
Ngày đăng: 25/11/2016

Ngày 22/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 7331/UBND-TCD về việc thực hiện nghiêm túc các quy định Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân nhằm giải quyết triệt để những vướng mắc từ cơ sở.
(Ảnh: Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Lại Thanh Sơn tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân tại huyện Tân Yên).
Ảnh: BGP/Nguyễn An.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp để chuyển tải thông tin tới cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục tập trung kiểm tra, rà soát và giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện kéo dài theo Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2014 của UBND tỉnh. Nâng cao chất lượng xác minh, giải quyết các vụ việc; giải quyết dứt điểm các vụ việc mới phát sinh thuộc thẩm quyền. Đối với những vụ việc khó khăn, phức tạp cần trao đổi, tranh thủ ý kiến cơ quan chuyên môn cấp trên trước khi ban hành văn bản giải quyết…

Cùng đó, Thanh tra tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và việc thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh. Kịp thời chấn chỉnh và kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phối hợp với các địa phương trong việc theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến các vụ việc tiềm ẩn nguy cơ khiếu kiện đông người trên địa bàn để kịp thời đề xuất biện pháp giải quyết. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn các kỹ năng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư của các sở, ngành, địa phương.

Đối với các huyện, thành phố, chỉ đạo Thanh tra huyện, thành phố tăng cường thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND cấp xã, Trưởng các phòng, ban thuộc UBND huyện, thành phố trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và việc tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo; xem xét trách nhiệm và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc tham mưu giải quyết các vụ việc bị cấp trên cải sửa, hủy bỏ hoặc yêu cầu giải quyết lại. Rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và tham mưu giải quyết đơn thư của cấp huyện, cấp xã; lựa chọn bố trí cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm, có năng lực, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu công việc này…

*Xem chi tiết Công văn số 3731/UBND-TCD  tại đây./.

 

Thông tin chỉ đạo điều hành khác


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat