Thông tin chỉ đạo điều hành
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 11/2016
Ngày đăng: 06/12/2016

Tập trung, nỗ lực hơn nữa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra; Ổn định tư tưởng và đảm bảo đời sống nhân dân vùng dự án Tây Yên Tử; Tăng cường chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính… Đó là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng11/2016.

Ảnh minh họa.

Tập trung, nỗ lực hơn nữa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra

Để hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, UBND tỉnh yêu cầu từ nay đến cuối năm 2016, các ngành, các cấp cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Các ngành, địa phương tích cực phối hợp chặt chẽ với các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 2 và các điều kiện phục vụ kỳ họp. Sau khi được HĐND tỉnh thông qua, khẩn trương hoàn thiện văn bản trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký ban hành.

Rà soát lại các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đế chỉ đạo, thực hiện phấn đấu vượt chỉ tiêu được giao ở mức cao nhất. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2017 tập trung cho các dự án thực sự cần thiết, có tính lan tỏa. Tập trung cao cho công tác thu - chi ngân sách, nhất là đối với các sắc thuế có nguy cơ hụt thu.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2016, tập trung, nỗ lực hơn nữa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Trong đó, cần tập trung thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 dựa trên cơ sở thực tiễn và khoa học quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu ở mức cao nhất, tạo động lực phát triển cho những năm tiếp theo,

Tập trung đảm bảo tiến độ Dự án xây dựng cầu Đồng Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án xây dựng cầu Đồng Sơn và đường lên cầu theo hình thức Hợp đồng BT yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ công tác giúp việc theo chức năng nhiệm vụ được phân công cần tập trung thực hiện đảm bảo: ký kết hợp đồng dự án trước ngày 26/11/2016; phê duyệt xong thiết kế BVTC-DT, hoàn thành GPMB đoạn từ ĐT293 đến cầu Đồng Sơn và khởi công công trình trước 15/12/2016; hoàn chỉnh các thủ tục về điều chỉnh quy hoạch chi tiết và chấp thuận đầu tư dự án hạ tầng đô thị (dự án khác để thanh toán dự án BT) xong trước ngày 15/12/2016.

Sớm bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án Logistics

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng hạ tầng, kho bãi Logistics quốc tế thành phố Bắc Giang, sớm bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân; chủ động phối hợp rà soát, thiết lập hồ sơ với tinh thần tích cực nhất, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Ổn định tư tưởng và đảm bảo đời sống nhân dân vùng dự án Tây Yên Tử

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện các dự án xây dựng khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, tổ công tác giúp việc, các tổ chức và cá nhân liên quan cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, rà soát lại công việc được giao, tập trung cao độ đẩy nhanh các công việc, nâng cao trách nhiệm cá nhân để đạt được các mục tiêu xây dựng xong Chùa Hạ, Chùa Thượng, tuyến cáp treo và các hạng mục của dự án, tiến tới tổ chức khai Hội Tây Yên Tử vào mùa xuân Đinh Dậu; ổn định tư tưởng và đảm bảo đời sống của nhân dân trong vùng dự án.

Triển khai thực hiện các dự án Khu đô thị mới, khu dân cư ở Việt Yên

Sau khi kiểm tra, làm việc về tình hình triển khai thực hiện các dự án Khu đô thị mới, khu dân cư trên địa bàn huyện Việt Yên do các doanh nghiệp làm chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà chỉ đạo:

UBND huyện Việt Yên chủ động phối hợp với các doanh nghiệp rà soát từng nội dung dự án đã được chấp thuận, tổ chức ký kết hợp đồng, giao nhiệm vụ tổ chức giám sát cho Ban Quản lý dự án thuộc UBND huyện, xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện cụ thế đối với từng dự án.Tập trung cao và bằng nhiều hình thức tổ chức tuyên truyền, vận động và triển khai các công việc của dự án, trước hết là tuyên truyền thống nhất về chế độ chính sách phát triển đô thị, về quy định và chính sách trong BT GPMB của tỉnh và tại dự án. Thực hiện đúng quy định, trình tự thủ tục trong BT GPMB, trường hợp cần thiết phải thực hiện biện pháp kiên quyết.

Các Chủ đầu tư: Tập trung năng lực, đẩy nhanh tiến độ các công việc thuộc trách nhiệm. Tuân thủ nghiêm các quy định trong quá trình tổ chức thi công; Quan tâm bố trí đủ điều kiện, năng lực để thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình; thực hiện tốt công tác bảo hộ, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tố chức, cá nhân có liên quan thực hiện quyền giám sát đầu tư.

Tuyên truyền sâu rộng về lợi ích của dồn điền, đổi thửa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người nông dân về lợi ích của dồn điền, đổi thửa, tổ chức sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ và người dân, trọng tâm là tuyên truyền những mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm lực lượng kiểm lâm trong thực thi nhiệm vụ.

Để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái yêu cầu lực lượng kiểm lâm: cần đổi mới tư duy, xác định rõ trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác quản lý cán bộ, xây dựng lực lượng kiểm lâm có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tích cực kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm minh các trường hơp vi phạm theo quy định của pháp luật, đặc biệt là những địa bàn phức tạp thường xuyên xảy ra tình trạng phá rừng trái phép, tranh chấp đất rừng, sử dụng đất rừng sai mục đích.

Phối hợp với các địa phương rà soát lại tình hình quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, có biện pháp nhằm hạn chế tình trạng chuyển nhượng trái phép, có quy định xử lý trách nhiệm đối với các chủ rừng, người đứng đầu các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ rừng để xảy ra cháy rừng, phá rừng, mất rừng và các hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý bảo vệ rừng.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Tăng cường thực hiện nghiêm các quy định Luật: Tiếp công dân, Khiếu nại, Tố cáo

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp để chuyển tải thông tin tới cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.

Triển khai các nội dung trọng tâm về công tác thực hiện Luật Phí và lệ phí

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn số 3573/UBND-KT yêu cầu các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố cần tập trung triển khai các nội dung trọng tâm về công tác thực hiện Luật Phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá.

Tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương, một số cơ quan, đơn vị về việc tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

 

Thông tin chỉ đạo điều hành khác


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat