Thông tin chỉ đạo điều hành
Tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường
Ngày đăng: 12/12/2016

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có công văn yêu cầu Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung kiểm tra, điều tra xử lý kịp thời các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: BGP/Hải Huyền. 

Theo đó, Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và lực lượng Công an tại địa phương phối hợp với lực lượng chức năng có liên quan tập trung phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi chôn, lấp, xả thải, đổ chất thải không theo quy định ra môi trường; khẩn trương điều tra, truy tố các hành vi tội phạm gây ô nhiễm môi trường.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong quản lý địa bàn, kiểm tra, điều tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chôn, lấp, đổ, xả chất thải ra môi trường.

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động xả chất thải ra môi trường, hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải và việc chôn, lấp, đổ thải, xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm; phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật môi trường và tội phạm môi trường.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND cấp xã chủ động kiểm tra, quản lý chặt chẽ hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất kinh doanh, hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải và việc chôn, lấp, đổ thải, xử lý chất thải trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trong việc kiểm soát, quản lý, xử lý đối với hoạt động xả thải, hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn theo quy định.

* Xem chi tiết Công văn tại đây./.

 

Thông tin chỉ đạo điều hành khác


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat