Thông tin chỉ đạo điều hành
Triển khai hiệu quả miễn, giảm tiền sử dụng đất ở hỗ trợ người có công
Ngày đăng: 04/01/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thành phố cần triển khai hiệu quả việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng để cải thiện nhà ở.

UBND  huyện, thành phố quyết định các trường hợp người có công với cách mạng
được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất. Ảnh: BGP/Nguyễn Miền.
 

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho UBND các huyện, thành phố quyết định các trường hợp người có công với cách mạng được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất và quyết định mức miễn, giảm tiền sử dụng đất theo khả năng của địa phương, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về người có công với cách mạng và quy định của pháp luật đất đai. Lưu ý việc miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạng mức giao đất ở khi thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng phải là những trường hợp khó khăn, hiện tại không có nhà ở, đất ở, chưa được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Các trường hợp người có công với cách mạng trúng đấu giá đất ở, được giao đất nhưng không nằm trong danh sách người có công với cách mạng đủ điều kiện được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở đã được UBND huyện, thành phố phê duyệt thì không được miễn giảm tiền sử dụng đất. Không thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất cho các trường hợp lợi dụng tách khẩu, tách hộ, cho, tặng quyền sử dụng đất… để được hưởng chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Phòng Tài Nguyên - Môi trường các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các phòng liên quan tham mưu cho UBND huyện, thành phố xem xét, quyết định đối tượng người có công với cách mạng được miễn giảm tiền sử dụng đất ở theo khả năng của địa phương, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về người có công và quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai.

Xem chi tiết Công văn tại đây./.

 

Thông tin chỉ đạo điều hành khác


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat