Thông tin chỉ đạo điều hành
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác cát, sỏi
Ngày đăng: 25/01/2017

Ngày 20/01/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 204/UBND-TN về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác cát, sỏi khu vực xã Trí Yên, huyện Yên Dũng và các xã Đan Hội, Vũ Xá, Yên Sơn, huyện Lục Nam.

Tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát sỏi. Ảnh minh họa: BGP/Nguyễn An

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phê bình Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng, Chủ tịch UBND xã Trí Yên trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn vì đã để xảy ra khai thác cát, sỏi và khai thác, vận chuyển đất sét trái phép mà không kịp thời kiểm tra, xử lý, chưa thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh.

Giao Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Trí Yên kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo quy định của pháp luật; chỉ đạo Tổ công tác liên ngành của huyện phối hợp UBND xã Trí Yên bố trí lực lượng giám sát tại khu vực xảy ra khai thác cát, sỏi trái phép nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Cùng đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lục Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã Đan Hội, Vũ Xá, Yên Sơn thực hiện nghiêm trách nhiệm của địa phương theo Quy định quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông và sử dụng bãi ven sông chứa cát, sỏi trên địa bàn tỉnh (tại Quyết định số 194/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh) và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động nạo vét, duy tu tuyến luồng đường thủy nội địa của Công ty TNHH một thành viên xây dựng Đông Bắc Bộ và hoạt động khai thác cát, sỏi của Hợp tác xã khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng Yên Sơn.

Giám đốc Công an tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3547/UBND-TN ngày 11/12/2015 về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi trên các tuyến sông và quản lý các dự án nạo vét tuyến luồng đường thủy nội địa; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp Công an huyện Yên Dũng, Công an huyện Lục Nam tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; nắm bắt thông tin hỗ trợ địa phương trong công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực xã Trí Yên (huyện Yên Dũng) và các xã Đan Hội, Vũ Xá, Yên Sơn (Lục Nam).

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc UBND các huyện Yên Dũng, Lục Nam và phối hợp với Công an tỉnh thực hiện các yêu cầu trên. Kịp thời đề nghị cấp thẩm quyền đình chỉ, thu hồi giấy phép, văn bản chấp thuận nếu các tổ chức được cấp phép hoạt động thăm dò, khai thác cát sỏi, nạo vét tuyến luồng đường thủy nội địa vi phạm quy định của pháp luật về khoáng sản và giấy phép, văn bản chấp thuận đã cấp.

*Xem chi tiết Công văn số 204/UBND-TN tại đây./.


Thông tin chỉ đạo điều hành khác


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat