Thông tin chỉ đạo điều hành
Tăng cường xử lý vi phạm đê điều, khai thác cát sỏi lòng sông
Ngày đăng: 16/03/2017

Trước tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều và khai thác cát sỏi lòng sông diễn ra phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu một số sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước và hiệu lực thực thi Luật Đê điều, Luật Phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa (nguồn Internet).

Theo đó, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, giám sát trong ngăn ngừa và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, khai thác cát, sỏi lòng sông. Thành lập Ban Chỉ đạo xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai cấp huyện, thành phố do Chủ tịch UBND huyện, thành phố làm trưởng ban. Xây dựng kế hoạch xử lý toàn bộ các vi phạm về lĩnh vực đê điều, phòng chống thiên tai trong phạm vi bảo vệ đê điều và trong hành lang thoát lũ trên địa bàn.

Đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát các hoạt động nạo vét luồng lạch, khai thác, tập kết cát, sỏi, quy hoạch bến bãi kinh doanh cát, sỏi và thăm dò khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền cấp xã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo quy định, tăng cường phối hợp để giải tỏa, xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật về đê điều, các vi phạm quy mô lớn, phức tạp kéo dài, không để vi phạm mới, tái vi phạm.

Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ.

Xem chi tiết văn bản tại đây./.

 

Thông tin chỉ đạo điều hành khác


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat