Thông tin chỉ đạo điều hành
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 4/2017
Ngày đăng: 03/05/2017

Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai và vận hành các dự án; Tổ chức thực hiện các nội dung Đề án giải quyết một số vấn đề xã hội quanh các khu công nghiệp; Quyết tâm hoàn thành mục tiêu giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí tối thiểu 5%… Đó là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 4/2017.

Ảnh minh họa.

Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai và vận hành các dự án

Tại Thông báo kết luận số 108/TB-UBND kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2017, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các sở, cơ quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng theo kế hoạch đề ra theo hướng đẩy mạnh các lĩnh vực chăn nuôi gia cầm, thủy sản và các loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế, tăng cường xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao giá trị hàng hóa nông sản; từng bước đổi mới cách thức tổ chức sản xuất, ứng dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, gắn với tiêu thụ để hình thành chuỗi giá trị bền vững.

Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai và vận hành các dự án; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo hình thức PPP và các dự án sử dụng vốn ngoài nhà nước.

Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở khu số 1, số 2 khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang dự kiến vào tháng 7/2017

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà sau buổi kiểm tra và làm việc về tình hình thực hiện các Dự án ĐTXD công trình khu số 1, số 2 khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: UBND thành phố Bắc Giang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận trong công tác GPMB tại các dự án, di dời mộ phần; tập trung cao chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng hạ tầng khu tập kết mộ tại xã Tân Tiến để đảm bảo ngày 15/5/2017 có thể tiếp nhận mộ đến. Việc hoạt động của Khu tập kết mộ phải theo quy chế quản lý, xây dựng mộ theo quy hoạch, quy định cụ thể. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc BT GPMB đối với 5 vị trí còn “ xôi đỗ”; đẩy nhanh việc thực hiện BTGPMB đối với khu đất xen kẹp 7,2 ha, trong đó giải quyết sớm và bàn giao mặt bằng 2 tuyến đường đấu nối với đường gom (khu gần đầu Big C, khu bờ Lâm) để tổ chức thi công ngay việc cấp điện, cấp nước của dự án. Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh kiểm tra xem xét, thống nhất biện pháp giải quyết việc tiêu thoát nước tại Dự án ĐTXD công trình khu số 3 và Dự án ĐTXD công trình khu số 1, số 2 thuộc khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang nhằm hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng tới sản xuất tại các khu vực xung quanh chưa thu hồi đất và các công trình liên quan. Thông tin tuyên truyền về việc chậm thực hiện BT GPMB đối với khu vực thu hồi đất để thực hiện tuyến đường lên khu thể thao, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để thực hiện ngay khi có kinh phí. Làm việc, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh để chuẩn bị, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở, trình duyệt và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở khu số 1, số 2 dự kiến vào tháng 7/2017.

Xác định người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Tại Thông báo kết luận số 106/TB-UBND ngày 21/4/2017, để Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các thành viên Ban chỉ đạo và các địa phương triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, thực chất; nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của người dân, xác định người dân là chủ thể trong phong trào xây dựng nông thôn mới dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại vào cấp trên.

Đẩy mạnh phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao

Để phát huy tiềm năng lợi thế về sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu một số sở, ngành liên quan, các địa phương đẩy mạnh phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tổ chức thực hiện các nội dung Đề án giải quyết một số vấn đề xã hội quanh các khu công nghiệp

Để đạt được các mục tiêu Đề án giải quyết một số vấn đề xã hội quanh các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chỉ đạo, trong thời gian tới, các ngành, các cấp, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung đã nêu trong Đề án, đồng thời lưu ý cập nhật các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát hơn với tình hình thực tế, có tính bền vững, lâu dài hơn. Bổ sung thêm một số xã thuộc địa bàn huyện Yên Dũng (xã Nội Hoàng, Tiền Phong) và thành phố Bắc Giang (xã Song Khê) vào phạm vi của Đề án cho phù hợp với thực tế.

Tổ chức tốt kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Để công tác tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 đạt kết quả tốt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức kỳ thi của ngành, đơn vị và địa phương mình (xong trước ngày 20/5/2017). Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo thường xuyên, định kỳ theo quy định.

UBND các huyện, thành phố: Thành lập Ban chỉ đạo các kỳ thi (THPT Quốc gia, tuyển sinh lớp 10), xây dựng kế hoạch của BCĐ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên và các thành viên BCĐ đảm bảo các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Quan tâm hỗ trợ các hoạt động của Hội đồng thi; tạo điều kiện thuận lợi nhất về sinh hoạt ăn, nghỉ cho các cán bộ làm nhiệm vụ coi thi tại các điểm thi trên địa bàn.

Cử cán bộ có liên quan như công an, y tế,... tham gia công tác phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Làm tốt vai trò của cơ quan thường trực BCĐ, chủ động tham mưu UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo giải quyết, xử ỉý kịp thời các vấn đề liên quan đến kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Khoán trách nhiệm quản lý ATTP đối với người đứng đầu địa phương, đơn vị
Thời gian tới, để công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiệu quả hơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương yêu cầu các cơ quan, đơn vị khắc phục tư tưởng chủ quan, lơi là trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác ATTP. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc “Khoán trách nhiệm quản lý ATTP đối với người đứng đầu địa phương, đơn vị”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị quán triệt thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08- CT/TW khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới…

Các huyện, thành phố cần rà lại các nhiệm vụ được giao trong Thông báo Kết luận số 03/TB-UBND ngày 06/01/2017, khẩn trương thực hiện hoàn thành đảm bảo yêu cầu đặt ra, lưu ý một số nhiệm vụ:

Kiện toàn Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã, phân công lãnh đạo phòng, cán bộ xã phụ trách công tác ATTP.

Thành lập các Tổ công tác để kiểm tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm trong các vụ ngộ độc thực phẩm.

Hoàn thành việc bố trí nhân viên y tế học đường cho các trường có bếp ăn bán trú.

Ban hành Đề án quản lý các hàng ăn phục vụ công nhân xung quanh các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố.

Xây dựng các kế hoạch để thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh về ATTP năm 2017.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí tối thiểu 5%

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn - Phó Trưởng Ban thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh tại buổi làm việc kiểm điểm tình hình đảm bảo TTATGT quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017, trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần quyết tâm thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp kéo giảm TNGT và ngăn chặn xe quá khổ, quá tải tái phát. Ưu tiên tập trung những biện pháp mạnh như xử phạt vi phạm, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các công tác tuyên truyền, đầu tư hạ tầng, đào tạo sát hạch, đăng kiểm phương tiện, quản lý kinh doanh vận tải... quyết tâm hoàn thành mục tiêu giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí tối thiểu 5% và cơ bản chấm dứt tình trạng xe quá khổ, quá tải, cơi nới thùng thành.

Bắc Giang tăng cường quản lý các hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô

Ngày 19/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 1200/UBND-GT về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, xử lý “xe dù bến cóc” trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương tăng cường chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 336/UBND-GT ngày 16/02/2016 về giải quyết tình trạng “xe dù, bến cóc” trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô.

Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án PCTT- TKCN sát với tình hình thực tế, tránh hình thức

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBNB tỉnh Dương Văn Thái tại Thông báo kết luận Hội nghị Tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Để chủ động và ứng phó kịp thời có hiệu quả các tình huống về thiên tai năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố cần xác định công tác PCTTT-TKCN là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương, gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PCTT-TKCN. Ở đơn vị, địa phương nào khi xảy ra tình huống mà để bị động, bất ngờ và thiệt hại do nguyên nhân chủ quan thì người đứng đầu đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh.

Với quan điểm chỉ đạo là: Quán triệt và thực hiện đầy đủ nguyên tắc “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả” và phương châm “4 tại chỗ”, trong đó xác định “phòng là chính, tự cứu là chính, tại chỗ là chính”; khi xảy ra tình huống phải chủ động xử lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

 

Thông tin chỉ đạo điều hành khác


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat