Thông tin chỉ đạo điều hành
Bắc Giang tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở
Ngày đăng: 03/05/2017

Ngày 03/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn về tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

Tăng cường lắng nghe ý kiến người dân để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.
(Ảnh minh họa) BGP/Nguyễn An.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác này, từ đó sử dụng ngày càng nhiều hơn biện pháp hòa giải để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng. Chú trọng phổ biến thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các chương trình phát thanh, truyền hình, hệ thống loa truyền thanh cơ sở và tuyên truyền của hòa giải viên.

Trong đó, Sở Tư pháp và UBND các huyện, thành phố tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn; tổ chức kiểm tra việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở tại địa phương.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và trình tự, thủ tục thanh quyết toán kinh phí chi cho hoạt động hòa giải, hòa giải viên (thực hiện xong trước tháng 6/2017).

UBND các huyện, thành phố thực hiện và chỉ đạo thực hiện đúng quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi công tác hòa giải ở cơ sở; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường chỉ đạo hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở, tăng tỷ lệ hòa giải thành (từ 80% trở lên); kịp thời phát hiện, ngăn chặn những mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng dân cư; tiếp tục vận động, đội ngũ luật sư, luật gia, người đã từng công tác trong lĩnh vực pháp luật, đáp ứng đủ tiêu chuẩn, đang sinh sống tại địa bàn tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, thống kê về hoạt động hòa giải ở cơ sở; kịp thời khen thưởng, đề xuất khen thưởng đối với tổ hòa giải, hòa giải viên có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở; biểu dương, động viên, khích lệ hòa giải viên và tổ hòa giải có đóng góp tích cực cho công tác hòa giải ở cơ sở.

Cùng đó, đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường chỉ đạo các tổ chức thành viên trong công tác hòa giải ở cơ sở; phối hợp với ngành Tư pháp thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên; xây dựng đội ngũ hòa giải viên có phẩm chất, năng lực, trình độ, kinh nghiệm, trách nhiệm để thực hiện các hoạt động hòa giải ở cơ sở; phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức kiểm tra việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở tại địa phương.

* Xem chi tiết Công văn số 1381/UBND-NC tại đây./.

 

Thông tin chỉ đạo điều hành khác


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat