Thông tin chỉ đạo điều hành
Bắc Giang: Không phát triển lò đốt rác thải quy mô nhỏ
Ngày đăng: 30/06/2017

Thời gian gần đây, ở một số địa phương trong tỉnh Bắc Giang xuất hiện hình thức thu gom, xử lý rác tại hộ gia đình và trên cánh đồng bằng lò đốt công suất nhỏ. Tuy nhiên, cách làm này không phù hợp quy hoạch nông thôn mới, phát thải khói, mùi ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường.

Xử lý rác thải tập trung đảm bảo quy hoạch nông thôn mới. Ảnh: BGP/Trâm Anh.

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các địa phương không triển khai và hỗ trợ phát triển việc xử lý rác thải theo hình thức lò đốt quy mô hộ gia đình và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật bằng các lò đốt nhỏ ngoài cánh đồng. Thành lập tổ, đội vệ sinh chuyên trách tại các thôn, bản làm nhiệm vụ thu gom rác, vận chuyển rác đến nơi xử lý rác theo quy hoạch.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, các tổ chức chủ động tham gia thu gom, phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình, chỉ đưa những rác thải không tận dụng được về nơi xử lý rác tập trung. Đối với việc thu gom rác thải là bao bì thuốc bảo vệ thực vật cần có phương án phù hợp để thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý rác thải tập trung theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố không hỗ trợ, khuyến khích việc đầu tư xây dựng lò đốt quy mô cấp thôn, hộ gia đình, không đầu tư lò đốt chất thải rắn sinh hoạt công suất nhỏ hơn 300 kg/giờ.

Xem chi tiết văn bản tại đây./.

 

Thông tin chỉ đạo điều hành khác


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat