Thông tin chỉ đạo điều hành
Đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra
Ngày đăng: 29/06/2017

Để hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2017, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội trong các năm tiếp theo, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017 còn đạt thấp và phát huy các thế mạnh, phấn đấu đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Tập trung cao công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Ảnh minh họa: BGP

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh

UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện quyết liệt các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, tham mưu, đề xuất Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết hoặc bố trí lịch công tác giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Tập trung cao công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, nhất là các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, các khu, cụm công nghiệp (Vân Trung, Hòa Phú, Quang Châu, Song Khê - Nội Hoàng, Vũ Xá, Lan Sơn...) và các dự án trọng điểm như: Khu du lịch sinh thái - tâm linh Tây Yên Tử và khu tái định cư, Trung tâm Logistics quốc tế thành phố Bắc Giang, cầu Đồng Sơn và đường lên cầu, cảng Quang Châu, cảng Đồng Sơn, Công viên nghĩa trang An Phúc Viên và các dự án đóng góp cao cho ngân sách. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Lục Nam phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương tham mưu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn tổ chức họp báo về dự án Công viên nghĩa trang An Phúc Viên, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn đầu tư công, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dự án sử dụng vốn ngoài nhà nước; chậm nhất trong tháng 8/2017 phải khởi công tất cả các dự án đầu tư công trong kế hoạch năm 2017. Tập trung giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản.

Triển khai quyết liệt các nội dung theo Kết luận số 43-KL/TƯ ngày 11/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xử lý rác thải nông thôn, hỗ trợ đầu tư một số loại hình giao thông nông thôn, xử lý tình trạng quá tải ở bậc học mầm non bằng kế hoạch và nguồn lực cụ thể. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh cân đối nguồn vốn để thực hiện các nội dung trên.

Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, quản lý tài nguyên, khoáng sản

Chỉ đạo sản xuất vụ Mùa đúng thời vụ, chuẩn bị tốt việc xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông; đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ. Hoàn thành các dự án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, chủ động các phương án phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường các giải pháp phòng chống cháy rừng, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp đất rừng trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tốt việc xúc tiến tiêu thụ các loại quả có múi.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân tái đàn gia súc, gia cầm theo hướng đảm bảo cân đối cung - cầu để dần nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung hướng dẫn các địa phương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp đủ điều kiện theo quy định hoàn thành trong năm 2017; chỉ đạo ngăn ngừa các hành vi lợi dụng để lấn chiếm đất đai trái pháp luật. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác kháng sản trái phép; khẩn trương hoàn thành quy hoạch các điểm khai thác đất phục vụ san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh. Hoàn thiện Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 7/2017.

Đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội

Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; giải quyết tốt các vụ việc từ khi mới phát sinh, ngay từ cấp cơ sở; nắm chắc tình hình, làm rõ nguyên nhân, kịp thời đối thoại giải quyết quyền lợi và yêu cầu chính đáng của tổ chức, công dân; đồng thời, kiên quyết xử lý theo pháp luật trên cơ sở cá thể hóa các đối tượng vi phạm.

Tập trung thực hiện các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, kiểm soát xe quá khổ, quá tải; phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông so với năm 2016; gắn trách nhiệm người đứng đầu các ngành, các cấp trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông thuộc phạm vi phụ trách.

Thông tin chỉ đạo điều hành khác


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat