Thông tin chỉ đạo điều hành
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 6/2017
Ngày đăng: 03/07/2017

Đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp; tăng cường chất lượng Chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường năm 2017… Đó là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 6/2017.

Ảnh minh họa.

Đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra

Để hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2017, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội trong các năm tiếp theo, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017 còn đạt thấp và phát huy các thế mạnh, phấn đấu đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện quyết liệt các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, tham mưu, đề xuất Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết hoặc bố trí lịch công tác giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Tập trung cao công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, nhất là các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, các khu, cụm công nghiệp (Vân Trung, Hòa Phú, Quang Châu, Song Khê - Nội Hoàng, Vũ Xá, Lan Sơn...) và các dự án trọng điểm như: Khu du lịch sinh thái - tâm linh Tây Yên Tử và khu tái định cư, Trung tâm Logistics quốc tế thành phố Bắc Giang, cầu Đồng Sơn và đường lên cầu, cảng Quang Châu, cảng Đồng Sơn, Công viên nghĩa trang An Phúc Viên và các dự án đóng góp cao cho ngân sách. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Lục Nam phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương tham mưu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn tổ chức họp báo về dự án Công viên nghĩa trang An Phúc Viên, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn đầu tư công, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dự án sử dụng vốn ngoài nhà nước; chậm nhất trong tháng 8/2017 phải khởi công tất cả các dự án đầu tư công trong kế hoạch năm 2017. Tập trung giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp
Các trường hợp vi phạm công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp phải được xem xét, xử lý kịp thời, kiên quyết đúng quy định của pháp luật.

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tại Thông báo kết luận số 171/TB-UBND tại buổi làm việc về công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị nắm chắc chủ trương và chỉ đạo thực hiện quản lý tốt quy hoạch 3 loại rừng, dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên, không chuyển đổi diện tích rừng tự nhiên sang rừng trồng kinh tế, trường hợp đặc biệt muốn chuyển đổi phải rà soát đánh giá thực trạng và có hồ sơ báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định; từng bước nâng cao hiệu quả rừng sản xuất cả về kinh tế - xã hội và môi trường. Đối với diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt, tỉnh sẽ xem xét có cơ chế hỗ trợ để các hộ dân khoanh nuôi, tái sinh, làm giàu rừng.

Các trường hợp vi phạm phải được xem xét, xử lý kịp thời, kiên quyết đúng quy định của pháp luật; nghiêm cấm các hành vi dung túng, bao che, tiếp tay các đối tượng vi phạm; quy trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị về công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp; nếu để xảy ra cháy rừng, phá rừng, người đứng đầu ngành, địa phương, tổ chức phải chịu trách nhiệm.

Bắc Giang: Không phát triển lò đốt rác thải quy mô nhỏ

Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các địa phương không triển khai và hỗ trợ phát triển việc xử lý rác thải theo hình thức lò đốt quy mô hộ gia đình và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật bằng các lò đốt nhỏ ngoài cánh đồng. Thành lập tổ, đội vệ sinh chuyên trách tại các thôn, bản làm nhiệm vụ thu gom rác, vận chuyển rác đến nơi xử lý rác theo quy hoạch.

Tăng cường chất lượng Chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường năm 2017

Để bảo đảm chất lượng và thời gian thực hiện Chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường đã được UBND tỉnh Bắc Giang đề ra, ngày 12/6/2017, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn ra văn bản yêu cầu các sở, cơ quan, địa phương thường xuyên thực hiện tốt các hoạt động thu gom, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường thuộc địa bàn quản lý; tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện của các đơn vị, địa phương trực thuộc đảm bảo không để xảy ra tình trạng rác thải, chất thải không được thu gom, xử lý theo quy định.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khoáng sản

Ngày 28/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 2136/UBND-TN về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khoáng sản và kiểm điểm việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý hoạt động khoáng sản.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện, thành phố tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về khoáng sản. Đặc biệt qan tâm tuyên truyền, đôn đốc thực hiện một số văn bản: Luật Khoáng sản; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản; Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực liên quan đến việc quản lý khoáng sản cho Chủ tịch UBND cấp xã, công chức địa chính - xây dựng, công chức tư pháp, các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản và nhân dân trên địa bàn.

Bắc Giang tăng cường xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

Để đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức pháp của người dân luật trong tình hình mới, ngày 27/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 2084/UBND-NC về việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật (TSPL).
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác TSPL.

Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em
UBND tỉnh Bắc Giang có
 công văn yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.

 

Thông tin chỉ đạo điều hành khác


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat