Thông tin chỉ đạo điều hành
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 7/2017
Ngày đăng: 04/08/2017

Triển khai thực hiện các Nghị quyết kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá XVIII; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn… Đó là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 7/2017.

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Bắc Giang: Chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8

Để hoàn thành kế hoạch tháng 8 và cả năm 2017, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Triển khai thực hiện các Nghị quyết kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá XVIII, đặc biệt là các Nghị quyết về cơ chế, chính sách thực hiện Kết luận số 43- KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải quyết tình trạng quá tải ở bậc học mầm non, thu gom, vận chuyển xử lý rác thải và phát triển giao thông nông thôn, đảm bảo triển khai thực hiện ngay từ tháng 8/2017. Trong đó, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thành các đề án, kế hoạch hoặc hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đảm bảo giải ngân hết số vốn được bố trí trong năm 2017.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành và UBND các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2018 đảm bảo thời gian quy định...

Đẩy mạnh triển khai hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Ngày 31/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước

Ngày 31/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn số 2575/UBND-KT yêu cầu các sở, cơ quan, đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước (NSNN).

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Ngày 24/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn yêu cầu các sở, cơ quan, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Triển khai thực hiện Chương trình 135 năm 2017

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản về triển khai thực hiện Chương trình 135 năm 2017 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, UBND các huyện có các xã thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 phổ biến, quán triệt Công văn số 2244/UBND-TH của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện nội dung hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020, tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia vào quá trình thực hiện dự án, đóng góp nguồn lực thực hiện dự án như công lao động, vật liệu tại chỗ, hiến tặng đất, tài sản trên đất và các hình thức đóng góp khác (không huy động đóng góp bằng tiền đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo) để tạo thêm việc làm, tăng hiệu quả vốn đầu tư.

Đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo GPMB yêu cầu  thực hiện các nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra. 

Kiểm soát tốt tình trạng xe quá khổ, quá tải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn - Phó Trưởng Ban thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành mục tiêu Kế hoạch ATGT năm 2017 đã đề ra, trọng tâm là giảm TNGT tối thiểu 5% trên cả 3 tiêu chí và kiểm soát tốt tình trạng xe quá khổ, quá tải, cơi nới thùng thành xe.

Đến hết năm 2019 phải tạo được sự bứt phá trong phát triển du lịch

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương yêu cầu các sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết số 44-NQ/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020.

Bắc Giang phát triển cây dược liệu

Chủ tịch UBND tỉnh  yêu cầu một số sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện chương trình phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công

Để phòng ngừa, hạn chế tranh, chấp lao động và đình công, hướng tới xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định và phát triển trong doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh về môi trường đầu tư bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh có công văn đề nghị các ngành, địa phương tập trung tăng cường phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công.

 

Thông tin chỉ đạo điều hành khác


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat