Thông tin chỉ đạo điều hành
Năm 2018, Bắc Giang duy trì ổn định 30 nghìn ha vải thiều
Ngày đăng: 07/08/2017

Nhằm sớm chuẩn bị các điều kiện để vụ vải thiều năm 2018 thắng lợi, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu một số cơ quan, địa phương liên quan triển khai các nhiệm vụ sản xuất và tiêu thụ vải thiều năm 2018.

Sớm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho vụ vải thiều tiếp theo. Ảnh: BGP/Trâm Anh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các huyện làm tốt công tác tổ chức sản xuất, quản lý quy hoạch đảm bảo giữ ổn định diện tích trồng vải thiều toàn tỉnh khoảng 29.000 - 30.000 ha. UBND các huyện chỉ đạo nhân rộng mô hình hợp tác xã, nhóm hộ liên kết sản xuất để đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và liên kết chuỗi giá trị; đồng thời triển khai ngay việc hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây vải thiều sau thu hoạch. Mở rộng diện tích trồng vải thiều theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap, giám sát chặt chẽ đảm bảo đúng quy trình sản xuất, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Cùng đó, tập trung xây dựng và bảo vệ thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện hồ sơ đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp đối với sản phẩm vải thiều Lục Ngạn tại 03 quốc gia: Mỹ, Australia, Malaysia.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các huyện, các doanh nghiệp, hợp tác xây dựng tem nhãn, mẫu mã bao bì đóng gói để nhận biết, truy xuất nguồn gốc, tạo thương hiệu, nâng cao giá trị kinh tế quả vải thiều.

Làm tốt công tác dự báo, phân tích nhu cầu từng thị trường. Sở Công Thương tranh thủ sự giúp đỡ của Bộ Công Thương chủ động phối hợp với thương vụ, tham tán thương mại Việt Nam ở nước ngoài để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh nói chung, quả vải thiều nói riêng. Tiếp tục có các giải pháp cải tiến, đổi mới công tác xúc tiến tiêu thụ vải thiều đảm bảo linh hoạt, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế. 

Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

 

Thông tin chỉ đạo điều hành khác


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat