Thông tin chỉ đạo điều hành
Tăng cường quản lý vật liệu nổ công nghiệp
Ngày đăng: 07/08/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN).

Kiểm tra các điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại các doanh nghiệp. Ảnh: BGP/Trâm Anh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh, trật tự, phòng cháy và chữa cháy. Thực hiện nghiêm công tác thẩm định cấp Giấy phép sử dụng VLNCN theo đúng trình tự, thời gian quy định.

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên thực hiện hậu kiểm các điều kiện đảm bảo an toàn đối với các đơn vị làm dịch vụ nổ mìn, các đơn vị bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN, tiền chất thuốc nổ. Kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý sai phạm.

Trong tháng 9/2017, tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn trong công tác bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN cho lãnh đạo doanh nghiệp, chỉ huy nổ mìn, thủ kho và thợ nổ mìn tại các cơ sở sử dụng VLNCN. Chỉ đạo các doanh nghiệp rà soát, kiểm tra các điều kiện của kho bảo quản, sổ sách xuất nhập, hộ chiếu nổ mìn, văn bằng chứng nhận của người có liên quan, phương tiện vận chuyển nội bộ, điều kiện về an ninh trật tự; phòng cháy và chữa cháy. Hằng năm xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh thực hiện nghiêm việc cấp Giấy phép vận chuyển VLNCN, Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự theo đúng trình tự, thời gian quy định. Tăng cường kiểm tra các điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN, tiền chất thuốc nổ, các cơ sở làm dịch vụ nổ mìn trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động - Thưong binh và Xã hội phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh thực hiện giám sát ảnh hưởng nổ mìn đối với các khu vực dân cư, khu vực có di tích lịch sử, văn hóa, công trình an ninh quốc phòng hoặc các công trình quan trọng khác của nhà nước nằm trong phạm vi ảnh hưởng do nổ mìn. Thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, nhất là đối với các tổ chức hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng, các địa phương thực hiện giám sát về thời gian nổ mìn và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng cháy và chữa cháy.

Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

 

Thông tin chỉ đạo điều hành khác


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat