Thông tin chỉ đạo điều hành
Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2013.
Ngày đăng: 25/01/2013

Ngày 22/01/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2013.


Theo Kế hoạch, sẽ tiến hành theo dõi trên các lĩnh vực Tư pháp và Đất đai, bao gồm: Đăng ký và quản lý hộ tịch; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, sẽ tiến hành theo dõi lĩnh vực Tư pháp đối với các huyện: Lạng Giang, Yên Dũng, Sơn Động, Tân Yên và thành phố Bắc Giang; theo dõi lĩnh vực Quản lý đất đai đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, các huyện: Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên thế, Lục Nam, Lục Ngạn.

Nội dung theo dõi bao gồm: Đánh giá tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết, văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và HĐND, UBND cùng cấp; đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đánh giá chung về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đánh giá tính hợp lý của các quy định pháp luật với các vấn đề như: Điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ dân trí, truyền thống văn hóa và phong tục tập quán…; đánh giá các biện pháp tổ chức thi hành pháp luật và điều kiện bảo đảm cho việc thi hành pháp luật.

Thời gian tiến hành theo dõi, đánh giá từ ngày 01/7/2013 đến ngày 30/9/2013 ở cả 2 lĩnh vực nêu trên.

Thông tin chỉ đạo điều hành khác


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat