Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin về tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2013
Ngày đăng: 05/03/2013

Ngày 04/3/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 473/UBND-NC về việc tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2013.

Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 5 về việc giao tổng chỉ tiêu biên chế hành chính và phê chuẩn tổng chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Bắc Giang. Tại phiên giao ban Thường trực UBND tỉnh sáng ngày 01/3/2013; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe Báo cáo số 18/BC-SNV ngày 28/02/2013 của Sở Nội vụ về thực trạng và giải pháp thực hiện tuyển dụng giáo viên mầm non đang giảng dạy, hưởng chế độ theo Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Tuyển dụng hết những giáo viên mầm non đủ điều kiện, trình độ chuyên môn sư phạm mầm non đạt chuẩn theo quy định, hiện đang giảng dạy tại các trường mầm non công lập theo địa bàn huyện, thành phố đã được Chủ tịch UBND hoặc Chủ tịch UBND ủy quyền cho Trưởng phòng Nội vụ hoặc Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố ký hợp đồng, hưởng chế độ theo Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh từ ngày 01/10/2012 trở về trước (Danh sách đã được Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất với các huyện, thành phố báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh khóa XVII kỳ họp thứ 5).

Đối với những giáo viên mầm non đã được Chủ tịch UBND hoặc Chủ tịch UBND ủy quyền cho Trưởng phòng Nội vụ hoặc Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố ký hợp đồng, hưởng chế độ theo Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh từ ngày 01/10/2012 trở về trước nhưng chưa đủ điều kiện, trình độ chuyên môn sư phạm mầm non đạt chuẩn theo quy định, thì được tiếp tục hợp đồng và hưởng chế độ theo Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh, thời gian không quá 3 năm (36 tháng) tính từ ngày 01/10/2012 đến ngày 01/10/2015. Trong thời gian trên, nếu giáo viên mầm non đủ điều kiện, trình độ chuyên môn sư phạm mầm non đạt chuẩn theo quy định thì được tuyển dụng tiếp. Sau ngày 01/10/2015, giáo viên mầm non vẫn không đủ điều kiện, trình độ chuyên môn sư phạm mầm non đạt chuẩn thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thông báo chủ trương trên và niêm yết công khai danh sách đến các trường trong tỉnh. Đồng thời lập hồ sơ, danh sách giáo viên mầm non đủ điều kiện theo quy định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định tuyển dụng trong tháng 4/2013./.

                                                                                                                                                                         Nguyễn Văn Duẩn

 

Thông tin chỉ đạo điều hành khác


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat