Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở xã hội xã Nham Sơn
Ngày đăng: 23/08/2017

Ngày 22/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1441/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở xã hội xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỷ lệ 1/500.
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở xã hội xã Tiền Phong
Ngày đăng: 23/08/2017

Ngày 22/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1440/QĐ-UBND việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở xã hội xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng tỷ lệ 1/500.
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở xã hội thị trấn Nếnh
Ngày đăng: 23/08/2017

Ngày 22/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1439/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở xã hội thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỷ lệ 1/500.
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng dọc tuyến đường tỉnh 293 địa bàn huyện Lục Nam
Ngày đăng: 14/07/2017

Ngày 12/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Văn bản số 2311/UBND-XD về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng dọc hai bên tuyến đường tỉnh 293 trên địa bàn huỵện Lục Nam.
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam đến năm 2020
Ngày đăng: 14/06/2017

Ngày 12/6/2017, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 315/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Lục Nam.

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu Tra loi duong day nong