Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Bắc Giang năm 2017
Ngày đăng: 20/01/2017

Năm 2017, tỉnh Bắc Giang đề ra mục tiêu và một số chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu như sau:
Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020
Ngày đăng: 08/07/2016

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020.
Thành lập Cụm công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng
Ngày đăng: 23/03/2017

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng với tổng diện tích 50 ha.
Thành lập Cụm công nghiệp Non Sáo, huyện Lạng Giang
Ngày đăng: 23/03/2017

UBND tỉnh Bắc Giang vừa quyết định thành lập Cụm công nghiệp (CCN) Non Sáo, huyện Lạng Giang với tổng diện tích trên 22 ha.
Phê duyệt quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Hà Thịnh
Ngày đăng: 24/02/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp (CCN) Hà Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang tỷ lệ 1/500.
Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa
Ngày đăng: 24/04/2017

Ngày 24/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 657/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư, dịch vụ - thương mại, công nghiệp xã Khám Lạng và xã Tiên Hưng
Ngày đăng: 08/03/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư, dịch vụ - thương mại, công nghiệp xã Khám Lạng và xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam, tỷ lệ 1/2.000.

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu Tra loi duong day nong