Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Bắc Giang năm 2017
Ngày đăng: 20/01/2017

Năm 2017, tỉnh Bắc Giang đề ra mục tiêu và một số chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu như sau:
Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020
Ngày đăng: 08/07/2016

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020.
Thành lập Cụm công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng
Ngày đăng: 23/03/2017

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng với tổng diện tích 50 ha.
Thành lập Cụm công nghiệp Non Sáo, huyện Lạng Giang
Ngày đăng: 23/03/2017

UBND tỉnh Bắc Giang vừa quyết định thành lập Cụm công nghiệp (CCN) Non Sáo, huyện Lạng Giang với tổng diện tích trên 22 ha.
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên
Ngày đăng: 21/06/2017

Ngày 20/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên.
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên
Ngày đăng: 21/06/2017

Ngày 20/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 1999/UBND-XD về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên.
Phê duyệt quy hoạch chi tiết hệ thống tiêu thoát nước và giao thông Khu đô thị phía Nam, TP. Bắc Giang
Ngày đăng: 16/06/2017

Ngày 13/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 999/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng hệ thống tiêu thoát nước và giao thông Khu đô thị phía Nam TP. Bắc Giang, tỷ lệ 1/500.
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam đến năm 2020
Ngày đăng: 14/06/2017

Ngày 12/5/2017, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 315/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Lục Nam.
Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Dũng
Ngày đăng: 30/05/2017

Ngày 29/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 275/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Yên Dũng.
Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng giao thông TP. Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn 2050
Ngày đăng: 26/05/2017

Ngày 25/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 884/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống hạ tầng giao thông TP. Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở công nhân Đất Vượng – Phượng Hoàng
Ngày đăng: 18/05/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở công nhân Đất Vượng – Phượng Hoàng, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500.

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu Tra loi duong day nong