Thông báo đấu giá tài sản
Ngày đăng: 02/10/2017

Công ty cổ phần đấu giá và đầu tư DHL thông báo đấu giá tài sản cụ thể như sau:
Thông báo bán đấu giá QSD đất
Ngày đăng: 27/09/2017

Công ty TNHH đấu giá Hùng Dương Bắc Giang tổ chức đấu giá QSD đất ở thuộc các xã, thị trấn. Cụ thể như sau:
Bắc Giang: Công bố danh mục các dự án kêu gọi đầu tư xây dựng trường mầm non theo hình thức xã hội hóa
Ngày đăng: 27/09/2017

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 3303/UBND-KGVX ngày 26/9/2017 về việc công bố danh mục dự án kêu gọi đầu tư xây dựng trường mầm non theo hình thức xã hội hóa (đợt 2). Theo đó, có 16 vị trí kêu gọi đầu tư trên địa bàn 6 huyện. Cụ thể:

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat