Doanh nghiệpDoanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn Bắc Giang
Công ty TNHH một thành viên Phân đạm Hóa chất Hà Bắc
Ngày đăng: 12/12/2012

Tên giao dịch quốc tế: Habac Nitrogenous Fertilizer and Chemical Company Limited (HANICHEMCO) Địa chỉ: Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam Điện thoại: +84 (240) 3854538 / +84 (4) 3855981; Fax +84 (240) 3855018; Email: Pdhabac@hn.vnn.vn ; Website: http://www.damhabac.com.vn

Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất, kinh doanh phân đạm Urê; Sản xuất, kinh doanh hoá chất cơ bản; Sản xuất, kinh doanh điện. Quản lý vận hành lưới điện trong phạm vi Công ty; Sản xuất, kinh doanh NH3 lỏng, CO2 lỏng - rắn, các sản phẩm khí công nghiệp; Sản xuất, kinh doanh hàng cơ khí; Xây lắp các công trình, lập dự án đầu tư xây dựng các công trình; Thiết kế thiết bị công nghệ công trình hoá chất; Đầu tư và kinh doanh tài chính; Xuất nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm hoá chất và phân bón; Kinh doanh các ngành nghề khác;

* Công suất thiết kế.

- Sản phẩm Urê: 1.562,5 tấn/ngày (500.000 tấn/năm), trong đó:

+ Dây chuyền hiện có sau cải tạo: 562,5 tấn/ngày (180.000 tấn/năm).

+ Dây chuyền đầu tư mới: 1.000 tấn/ngày (320.000 tấn/năm).

- Sản phẩm trung gian Amoniắc lỏng: 937,5 tấn/ngày (300.000 tấn/năm), trong đó:

+ Dây chuyền hiện có sau cải tạo: 337,5 tấn/ngày (108.000 tấn/năm).

+ Dây chuyền đầu tư mới: 600 tấn/ngày (192.000 tấn/năm).

- Thời gian vận hành: 320 ngày/năm.

- Lò hơi và máy phát điện: Cung cấp đủ hơi đáp ứng yêu cầu công nghệ và phát điện (khi vận hành bình thường không nhận điện lưới).

- Ngoài các sản phẩm chính đã nêu trên còn có các sản phẩm khác như Argon được sản xuất từ hệ thống phân ly không khí và lưu huỳnh thu hồi từ quá trình sản xuất.

* Các danh hiệu cao quý đã đạt được:
         - Năm 1996: Công ty được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng hai.
         - Năm 2005: Công ty được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất.
         - Năm 2008: Công ty được thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua.
         - 11 cá nhân và đơn vị được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba;

Công ty TNHH MTV Phân đạm và hóa chất Hà Bắc được công nhận là “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Bắc Giang năm 2012.

 


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat