Doanh nghiệpDoanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn Bắc Giang
Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang
Ngày đăng: 12/12/2012

Địa chỉ: Số 166, đường Nguyễn Thị Lưu, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0204 3857 200

Quá trình hình thành và phát triển

Thực hiện Nghị quyết ngày 06/11/1996 kỳ họp thứ X, khoá IX, Quốc hội nước CHXHCN Việt nam về việc phê duyệt chia và điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Hà Bắc thành hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, theo đó các sở ban ngành thuộc tỉnh Hà Bắc được chia tách theo đơn vị hành chính của hai tỉnh, trong đó có Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NHNo&PTNT) Hà Bắc được chia tách thành NHNo&PTNT tỉnh Bắc Ninh và NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang.

NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang là chi nhánh thành viên hạch toán phụ thuộc NHNo&PTNT Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 515/QĐ-NHNo&PTNT-02 ngày 16/12/1996 và chính thức hoạt động ngày 01/01/1997, được thừa kế toàn bộ tài sản, con người và hoạt động NH thuộc 9 huyện và những hoạt động thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thị xã Bắc Giang.

Trải qua quá trình phát triển, mô hình tổ chức màng lưới của NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang thực hiện theo quy định từng thời kỳ. Đến tháng 5/2012 tổ chức màng lưới của NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang có 50 điểm giao dịch với 533 cán bộ, gồm Hội sở NHNo&PTNT tỉnh với 8 phòng nghiệp vụ; 13 chi nhánh NHNo&PTNT loại 3 phụ thuộc; 36 phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh NHNo&PTNT loại 3.

Một số thành tích nổi bật

 

Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh được Thủ tưởng Chính phủ tặng Bằng khen các năm 2002, 2008,2009; được tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2004.

Đơn vị được công nhận là “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Bắc Giang năm 2012

 


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat