Doanh nghiệpVăn bản pháp quy năm 2013
Nghị định số 45/2013/NĐ-CP
Ngày đăng: 15/05/2013

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Xem chi tiết


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat