Doanh nghiệpVăn bản pháp quy năm 2014
Nghị định số 98/2014/NĐ-CP
Ngày đăng: 22/02/2016

Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

 Xem chi tiết


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat