Doanh nghiệpVăn bản pháp quy năm 2014
Nghị định số 49/2014/NĐ-CP
Ngày đăng: 22/02/2016

Giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu

Xem chi tiết


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat