Doanh nghiệpVăn bản pháp quy năm 2014
Thông tư số 21/2014/TT-BTC
Ngày đăng: 22/02/2016

Ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

 Xem chi tiết


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat