Doanh nghiệpVăn bản pháp quy năm 2016
Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg
Ngày đăng: 28/11/2016

Tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và Danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020

Xem chi tiết


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat