Văn bản pháp quy năm 2015
Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV
Ngày đăng: 23/02/2016

Ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng lý thành lập
Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT
Ngày đăng: 23/02/2016

Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT
Ngày đăng: 23/02/2016

Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT
Ngày đăng: 23/02/2016

Ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT
Ngày đăng: 23/02/2016

Hướng dẫn về việc công bố thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Quyết định số 1672/QĐ-TTg
Ngày đăng: 23/02/2016

Thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
Quyết định số 1513/QĐ-TTg
Ngày đăng: 23/02/2016

Phê duyệt Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020
Nghị định số 97/2015/NĐ-CP
Ngày đăng: 23/02/2016

Quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Nghị quyết số 59/NQ-CP
Ngày đăng: 23/02/2016

Triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
Nghị định số 96/2015/NĐ-CP
Ngày đăng: 23/02/2016

Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
Nghị định số 93/2015/NĐ-CP
Ngày đăng: 23/02/2016

Tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh
Nghị định số 91/2015/NĐ-CP
Ngày đăng: 23/02/2016

Đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
Nghị định số 78/2015/NĐ-CP
Ngày đăng: 22/02/2016

Nghị định của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp
Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
Ngày đăng: 22/02/2016

Công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước
Nghị định số 67/2015/NĐ-CP
Ngày đăng: 22/02/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat