Văn bản pháp quy năm 2016
Nghị định số 140/2016/NĐ-CP
Ngày đăng: 28/11/2016

Về lệ phí trước bạ
Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg
Ngày đăng: 28/11/2016

Tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và Danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020
Nghị định số 65/2016/NĐ-CP
Ngày đăng: 26/11/2016

Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
Nghị định số 108/2016/NĐ-CP
Ngày đăng: 26/11/2016

Quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
Nghị định số 139/2016/NĐ-CP
Ngày đăng: 29/10/2016

Quy định về lệ phí môn bài
Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT
Ngày đăng: 28/10/2016

Quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật doanh nghiệp
Nghị quyết số 35/NQ-CP
Ngày đăng: 26/10/2016

Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat