Dự báo thời tiết Bắc Giang

Hôm nay

(24/06/2017)

Ngày mai

(25/06/2017)

Ngày kia

(26/06/2017)

26°C -35°C
Trời Ðẹp
Hướng gió : TTB
Độ ẩm 65%

26°C -35°C
Hơi Có Mây
Hướng gió : B
Độ ẩm 66%

26°C -34°C
Hơi Có Mây
Hướng gió : B
Độ ẩm 57%