Định hướng hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2017
Ngày đăng: 09/03/2016

Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân đề xuất đặt hàng đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2017 cần căn cứ vào các nội dung theo từng lĩnh vực cụ thể.
Tổng quan về chiến lược, mục tiêu phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang
Ngày đăng: 19/12/2012

Những năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Bắc Giang đã có nhiều cố gắng để đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giữ vững an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái của tỉnh. Tuy vậy, lực lượng KH&CN của tỉnh vẫn còn nhỏ, đóng góp của KH&CN vào phát triển KT-XH còn ở mức độ khiêm tốn. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, trước yêu cầu mới về tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, những thách thức mới từ bối cảnh quốc tế và trong nước đặt ra cho tỉnh, KH&CN cần phải trở thành yếu tố then chốt, động lực quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển KT-XH của tỉnh.

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat