Online: 229
Số lượt truy cập: 70636302
HomeTrang chủ Page Up
Page Down
Zoom In
Zoom Out
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
52
54
1 trên 54
1. Mục lục
2. Chính trị
Chủ động, sáng tạo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Bắc Giang: cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp
3. Kinh tế
6 tháng đầu năm 2016 kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang có nhiều khởi sắc
Bắc Giang hướng tới nền nông nghiệp công nghệ cao
4. Văn hóa - xã hội
Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn
Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Ấn tượng 1 chuyến đi
5. Cải cách hành chính
Chính phủ điện tử hướng tới nền hành chính phục vụ
6. Nghiệp vụ
Trao đổi về quản lý nước thải đô thị
Điểm mới trong thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật
Hoạt động tiếp công dân: thực trạng và một số giải phap
7. Văn bản mới - chính sách mới
8. Tin tức - sự kiện