Nông - Lâm sản
Điểm sáng với những mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa giá trị kinh tế cao
Ngày đăng: 24/02/2016

Với thế mạnh về điều kiện tự nhiên và truyền thống nghề nông lâu đời, Bắc Giang đang trở thành điểm sáng trong cả nước với những mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao. Giá trị nông sản liên tục tăng trên một đơn vị diện tích canh tác. Đến năm 2015 đạt 86 triệu đồng/ha.
Rừng - nguồn lực thế mạnh của Bắc Giang
Ngày đăng: 24/02/2016

Đến năm 2015, Bắc Giang có diện tích đất lâm nghiệp khoảng 153.739 ha. Trong đó, rừng phòng hộ 20.708 ha, chiếm 13,47%; rừng đặc dụng 13.303 ha, chiếm 8,65%; rừng sản xuất 119.728 ha, chiếm 77,88% tổng diện tích rừng.
Lâm sản
Ngày đăng: 15/12/2012

Đến năm 2010, Bắc Giang có diện tích đất rừng khoảng trên 140.192 ha. Trong đó, rừng phòng hộ 20.492,17 ha, chiếm 14,62%; rừng đặc dụng 13.773,38 ha, chiếm 9,82%; rừng sản xuất 105.926,89 ha, chiếm 75,56% tổng diện tích rừng.
Nông sản
Ngày đăng: 15/12/2012

Với thế mạnh về điều kiện tự nhiên và truyền thống nghề nông lâu đời, Bắc Giang đang trở thành điểm sáng trong cả nước với những mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa mạng lại giá trị kinh tế cao. Giá trị nông sản liên tục tăng trên một đơn vị diện tích canh tác, đến năm 2012 đạt 55 triệu đồng/ha; năng suất, sản lượng tăng trưởng đều đặn, vững chắc, năm sau cao hơn năm trước. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 174,5 nghìn ha, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 661,3 nghìn tấn, năng suất lúa đạt 56 tạ/ha.

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat