Tổng quan về bắc giang » Tình hình kinh tế - xã hội
Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu đạt được trong thời gian qua
Ngày đăng: 10/12/2012

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm (2006 - 2010), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, một số chỉ tiêu chủ yếu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể là:

Giai đoạn 2006-2010, mặc dù bị ảnh hưởng của cuộc khủng khoảng tài chính thế giới, sự suy thoái kinh tế ở khu vực và trong nước nhưng tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm của tỉnh vẫn đạt ở mức 9%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm dần; công nghiệp - xây dựng tăng 9,9%. Đến hết năm 2010, GDP bình quân đầu người đạt trên 650 USD; Sản lượng lương thực đạt 642.753 tấn. Giá trị xuất khẩu trung bình hàng năm trên 250 triệu USD. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 30,67% năm 2005 xuống còn 9,78% năm 2010.

Năm 2011 – năm đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, tỉnh Bắc Giang vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng đạt 10,5%; tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 176.000 ha, sản lượng lương thực có hạt ước đạt xấp xỉ 664.000 tấn; công nghiệp – xây dựng tăng 18,2%; dịch vụ tăng 9,1%; cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp – xây dựng chiếm trên 36%, dịch vụ trên 31%, nông, lâm, thuỷ sản trên 31%; tổng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt trên 5.300 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 760 triệu USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 2.200 tỷ đồng; thu hút trên 273 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài...

 


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat