Tổng quan về bắc giang » Tình hình kinh tế - xã hội
Một số chỉ tiêu phấn đấu đạt được đến năm 2015 và năm 2020
Ngày đăng: 10/12/2012* Đến năm 2015:

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2015 là:

- Đưa nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 11% đến12%;

- Cơ cấu kinh tế trong GDP: công nghiệp - xây dựng 38,5% - 40%; dịch vụ 37,5% - 38% ; Nông, lâm, thủy sản 22 - 24%;

- Thu nhập bình quân đầu người đạt1.315-1.380 USD/người/năm;

- Thu ngân sách trên địa bàn 2.300 tỷ đồng;

- Kim ngạch xuất khẩu 800 triệu USD;

- Huy động vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn 80 nghìn tỷ đồng;

- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 620 nghìn tấn;

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 100%;

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2-3% năm;

- Giải quyết việc làm mới bình quân mỗi năm 27.000 lao động.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 50%;

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 75%;

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 15%;

- Tỷ lệ hộ được công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa” 80%; tỉ lệ làng, bản, khu phố được công nhận danh hiệu “làng văn hóa” 60-65%;

- Tỷ lệ dân số thành thị 14-16%;

- Tỷ lệ che phủ rừng năm 2015 đạt 42%;

- Tỷ lệ dân số thành thị sử dụng nước sạch 99%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 88%;

- Tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới 20%;

- Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh trên 70%. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trên 82%;

* Đến năm 2020:

Căn cứ Quyết định số 05/2009 ngày 13/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 thì các chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh cụ thể như sau:

- Đưa nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn (2016- 2020) là 12%/năm;

-  Cơ cấu kinh tế trong GDP năm 2020: công nghiệp-xây dựng 49,2%; dịch vụ 37,1; Nông, lâm, thủy sản 13,7%;

- Phấn đấu giảm dần mức chênh lệch GDP/người so với trung bình cả nước và vượt mức các chỉ tiêu trong Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị đối với vùng trung du miền núi phía Bắc;

- Kim ngạch xuất khẩu đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2006-2020 là 15% -16% năm;

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 100%;

- Giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo (giai đoạn 2016 - 2020 giảm bình quân mỗi năm 0,5 - 0,8%);

- Giảm tỷ lệ thất nghiệp đô thị xuống khoảng 4% vào năm 2020;

- Phấn đấu đến năm 2020 có 90% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 80% làng, bản, khu phố đạt chuẩn văn hóa được cấp huyện công nhận;

- Nâng độ che phủ của rừng lên 43% vào năm 2020;

- Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ dân số ở thành thị dùng n­ước hợp vệ sinh đạt 99,5% và ở nông thôn đạt 95%.

 


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat