Tổng quan về bắc giang » Mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội
16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh Bắc Giang năm 2015
Ngày đăng: 02/03/2015
Ảnh minh họa

Phát huy kết quả kinh tế - xã hội (KT-XH) đạt được năm 2014, năm 2015, tỉnh  Bắc Giang đề ra mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với tái cơ cấu kinh tế; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trên các lĩnh vực. Tăng cường quốc phòng an ninh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh Bắc Giang đã đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2015:

1. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9,5%. Trong đó: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,5%; Công nghiệp - xây dựng tăng 14,6%; Dịch vụ tăng 8,0%; cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 24%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 39,5%; Dịch vụ chiếm 36,5%.

2. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 44.620 tỷ đồng (theo giá cố định 2010); đạt 58.660 tỷ đồng (theo giá hiện hành).

3. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 1.530 USD/người/năm.

4. Giá trị kim ngạch xuất khẩu trên 2.610 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu trên 2.650 triệu USD.

5. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.105 tỷ đồng.

6. Huy động khoảng 30.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội.

7. Sản lượng lương thực có hạt khoảng 645 nghìn tấn

8. Mức giảm tỷ lệ sinh 0,1‰.

9. Tỷ lệ hộ nghèo còn 7,5-8%.

10. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 80%.

11. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế (theo chuẩn mới 2011-2020) đạt 77,4%; tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế toàn dân đạt 73%.

12. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 15%

13. Giải quyết việc làm mới cho khoảng 28.300 lao động; trong đó xuất khẩu lao động 3.800 người.

14. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 50,5%.

15. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới (tính lũy kế) 33 xã, trong đó năm 2015 đạt 18 xã. Tỷ lệ che phủ rừng (không tính diện tích cây ăn quả) đạt 37,1%. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 91,5%; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch đạt 82%. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị 94,7%, trong đó, tỷ lệ thu gom được xử lý hợp vệ sinh đạt 93,8%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở nông thôn 53,7%, trong đó, tỷ lệ được thu gom xử lý hợp vệ sinh đạt 88,6%.

16. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa đạt 82,0%; làng, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá đạt 60%.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Bắc Giang quyết tâm nỗ lực, phấn đấu đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015./.

Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat