Tổng quan về bắc giang » Tình hình kinh tế - xã hội
Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu đạt được năm 2013
Ngày đăng: 26/03/2015

Năm 2013, KT-XH của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định và đạt được kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 8,6%, trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,7%; công nghiệp – xây dựng tăng 13,9%, dịch vụ tăng 8,1%. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có tiến bộ, đời sống nhân dân ổn định; quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

 

Kết quả trên các lĩnh vực chủ yếu như sau:

1. Sản xuất công nghiệp duy trì được sự phát triển ổn định, giá trị sản xuất đạt 36.475 tỷ đồng, tăng 27,2% so với năm 2012 (trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có tốc độ tăng trưởng cao nhất; giá trị sản xuất đạt 22.855 tỷ đồng, bằng 101,6% kế hoạch, tăng 41,4% so với năm 2012); đã hình thành 4 KCN và 33 CCN tập trung, thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư, tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực điện tử, phân bón, may mặc, cơ khí,…

2. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được quan tâm. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 176.350 ha, tăng 0,9% so với năm 2012. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 640 nghìn tấn, bảo đảm an ninh lương thực với bình quân đạt trên 400kg/đầu người/năm. Đã hình thành những vùng sản xuất mang tính hàng hóa tập trung, phát triển 5 cây là: lúa, cây ăn quả, lạc, rau chế biến, cây lấy gỗ và 3 con là gà, cá, lợn. Chăn nuôi giữ được ổn định sản lượng thịt hơi các loại đạt 205 nghìn tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2012.

3. Hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu; tài chính, ngân hàng duy trì được sự phát triển ổn định: Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 13.290 tỷ đồng, tăng 15% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1.700 triệu USD; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.093,4 tỷ đồng, bằng 131,9% dự toán; nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 16.274 tỷ đồng, tăng 15,3%.

4. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 21.300 tỷ đồng, tăng 23,8% so với năm 2012. Trong năm 2013 đã thu hút được 37 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 1.993 tỷ đồng, 30 dự án đầu tư nước ngoài (FDI), vốn đăng ký 146,6 triệu USD, tăng gấp 2 lần so với năm 2012.

5. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội đều có bước phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo còn 10,5%, giảm 1,6% so với năm 2012./.

 


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat