Tổng quan về bắc giang » Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015
Ngày đăng: 26/03/2015

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 – 2015, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 

1. Về phát triển kinh tế

 

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân ước đạt 9,4%/năm, trong đó, công nghiệp - xây dựng đạt 16,3% (công nghiệp tăng 19,8%, xây dựng tăng 7,5%), dịch vụ đạt 6,8%, nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 3,6%;

- GDP bình quân/người năm 2015 ước đạt 1.530USD, tăng 820USD so với năm 2010, rút ngắn khoảng cách so với bình quân cả nước, từ 56% năm 2010 lên 66,5% năm 2015.

- Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Ước năm 2015, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm 39,5%, dịch vụ chiếm 36,5%, nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 24% trong cơ cấu kinh tế.

- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá 2010) năm 2015 ước đạt 44.620 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 29,2%/năm.

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2015 ước đạt 17.720 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 5,2%/năm.

- Giá trị sản xuất bình quân/1ha đất nông nghiệp liên tục tăng theo từng năm. Năm 2015 ước đạt 75 triệu đồng/ha, tăng 28 triệu đồng/ha so với năm 2010; sản lượng lương thực có hạt đạt 645 nghìn tấn.

- Đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung với những sản phẩm hàng hóa có giá trị; phát triển được một số sản phẩm chủ lực có thương hiệu như vải thiều Lục Ngạn, gà đồi Yên Thế, vải sớm Phúc Hòa, lúa thơm Yên Dũng…

- Ước hết năm 2015, đàn lợn có khoảng 1,21 triệu con, đàn gia cầm khoảng 17 triệu con.

- Đến hết năm 2014 có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến lũy kế đến hết năm 2015 có 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 16,3% số xã.

- Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ năm 2015 ước đạt khoảng 17.200 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 19,6%.

- Kim ngạch xuất khẩu có mức tăng trưởng vượt bậc, ước năm 2015 đạt 2,6 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 51%/năm, bằng 8,6 lần so với năm 2010, gấp 3,3 lần so với mục tiêu đề ra.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2011-2015 ước đạt trên 107 nghìn tỷ đồng, bằng 134,7% mục tiêu, tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 24,9%.

2. Về văn hóa – xã hội

 

- Tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học năm 2014 đạt 83,5%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 76,1% (tăng 14,6% trường so với năm 2010). Ước đến hết năm 2015 tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học toàn tỉnh đạt 85%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 80%.

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2014 đạt 69,6%, ước năm 2015 đạt 77,4%.

- Công tác giải quyết việc làm đạt được kết quả tích cực. Trong giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh ước giải quyết việc làm cho trên 136,6 nghìn lao động (bình quân mỗi năm giải quyết việc làm mới cho trên 27 nghìn lao động).

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,6% năm 2010 xuống còn khoảng 9% năm 2014, năm 2015 ước còn khoảng 8%.

* Xem chi tiết Kế hoạch số 167/KH-UBND tại đây./.


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat