Tổng quan về bắc giang » Tình hình kinh tế - xã hội
Một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
Ngày đăng: 26/03/2015

Năm 2014, KT-XH của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định và đạt được kết quả tích cực: 16/16 chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng cao hơn cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra, ước đạt 9,2%, trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng5,7%; công nghiệp – xây dựng tăng 13,0%, dịch vụ tăng7,3%. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục tiến bộ, đời sống nhân dân ổn định; quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

Kết quả đạt được trên các lĩnh vực chủ yếu như sau:

1. Sản xuất công nghiệp:

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 17,9%, trong đó khu vực quốc doanh tăng 3,4%, khu vực ngoài quốc doanh tăng 11,2%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 22,2% so với năm 2013.

- Giá trị sản xuất (giá thực tế) ước đạt 47.210 tỷ đồng, bằng 101,7%, tăng 21,7% so với năm 2013.

- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến ước đạt 44.740 tỷ đồng, chiếm 94,8%, công nghiệp sản xuất, phân phối điện đạt 2.100 tỷ đồng, chiếm 4,5%, ngành công nghiệp khai thác đạt 135 tỷ đồng, chiếm 0,3% tổng giá trị sản xuất.

- Sản xuất ngoài quốc doanh tại các huyện, thành phố vượt kế hoạch đề ra, giá trị sản xuất theo giá thực tế ước đạt 9.025 tỷ đồng, đạt 112,5% kế hoạch, tăng 14%; sản xuất ngoài quốc doanh tại các KCN đạt 1.990 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2013.

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

- Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây ước đạt 176.485 ha, bằng năm 2013. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 660 nghìn tấn, bằng 103,1% kế hoạch, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Vụ vải thiều được mùa, sản lượng đạt trên 190.000 tấn quả tươi, tăng 60.000 tấn so với năm 2013.

- Về chăn nuôi: Sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 210 nghìn tấn, tăng 2,7% so với năm 2013

- Về sản xuất thủy sản: Diện tích nuôi duy trì trên 12 nghìn ha, sản lượng khai thác ước đạt 30 nghìn tấn, bằng 100% kế hoạch, tăng 1,7% so với năm 2013.

- Ước đến hết năm 2014, có thêm 13 xã (lũy kế được 15 xã) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 3 xã so với kế hoạch, bình quân mỗi xã đạt khoảng 11,5 tiêu chí, tăng 1,3 tiêu chí so với năm 2013.

3. Hoạt động thương mại, dịch vụ

- Chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm ước tăng 3,5%.

- Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 15.050 tỷ đồng, đạt 96,5% kế hoạch, tăng 12,5% so với năm 2013.

-  Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2.150 triệu USD, tăng 27,1% so với năm 2013;

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.445,9 tỷ đồng, bằng 118,3% dự toán, tăng 9,4% so với năm 2013.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn ước đạt 25.200 tỷ đồng, bằng 100,8% kế hoạch, tăng 18,3% so với năm 2013.

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 76,1%, tăng 2,7% so với năm 2013.

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế đạt 69,6%, tăng 8,7% so với năm 2013.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9%, đạt kế hoạch đề ra./.


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat