Tổng quan về bắc giang » Mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội
CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XVII
Ngày đăng: 26/03/2015CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XVII 

 

TT

Mục tiêu, chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2010

Kế hoạch năm 2011

KQ thực hiện 2011

Đạt Tỷ lệ

Mục tiêu đến 2015

1

Tốc độ tăng trưởng kinh tế

     %/năm

9,3

10-11

 

 

11-12

 

Nông - Lâm, thuỷ sản

%

3,1

3-3,5

 

 

2,8-3,2

 

Công nghiệp - Xây dựng

%

16,7

17-18,5

 

 

18-19,5

 

Dịch vụ

 %

9,1

10-11

 

 

10-11

 

Cơ cấu kinh tế

%

 

 

 

 

 

 

Nông - Lâm, thuỷ sản

%

32,5

30,5-31,5

 

 

22-24

 

Công nghiệp - Xây dựng

%

33,5

34-34,5

 

 

38,5-40

 

Dịch vụ

%

34

34,5-35

 

 

37,5-38

2

Thu nhập bình quân đầu người

USD/năm

621

725-750

 

 

1315-1380

3

Số thu ngân sách trên địa bàn

Tỷ đ/năm

1885

1518

 

 

2300

4

Kim ngạch xuất khẩu

tr.USD

300

420

 

 

800

5

Huy động vốn đầu tư phát triển toàn XH

tỷ đồng

9700

11000

 

 

80000 (Cả giai đoạn 2011-2015)

6

Tổng sản lượng lương thực có hạt

nghìn tấn

642

630

 

 

620

7

Tỷ lệ xã đạt chuẩn QG về y tế

%

95,7

98

 

 

100

8

Tỷ lệ hộ nghèo

-%/năm

3,7

3-4

 

 

2-3

9

Giải quyết việc làm mới

người/năm

24000

25000

 

 

27000

 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

%

33

37

 

 

50

10

Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia

%

59

67

 

 

75

11

Tỷ lệ trẻ em SDD dưới 5 tuổi

%

19,5

<18,5

 

 

<15

12

Tỷ lệ hộ gia đình văn hoá

%

84

80

 

 

80

 

Tỷ lệ làng, bản, khu phố văn hoá

%

59

58

 

 

60-65

13

Tỷ lệ dân số thành thị

%

9,6

 

 

 

14-16

14

Tỷ lệ che phủ rừng

%

38

38.5

 

 

42

 

Tỷ lệ dân cư thành thị SD nước sạch

%

98

98.5

 

 

99

 

Tỷ lệ dân n.thôn SD nước sạch HVS

%

85

87

 

 

88

15

Tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới

%

 

 

 

 

20

16

Tỷ lệ TCCS Đảng đạt TSVM

%

72,1

>70

 

 

>70

 

Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

%

85

>82

 

 

>82

Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat