Tổng quan về bắc giang » Dân tộc
Dân tộc
Ngày đăng: 25/04/2016

Theo số liệu thống kê năm 2014, dân số toàn tỉnh Bắc Giang có trên 1,6 triệu người, bao gồm 21 thành phần dân tộc, trong đó có 20 thành phần dân tộc thiểu số (DTTS) với số dân là 200.538 người, chiếm 12,4% dân số toàn tỉnh. Đồng bào các dân tộc thiểu số cư trú tập trung ở 105 xã, thị trấn thuộc 6 huyện miền núi, vùng cao: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang, Tân Yên.

Hình ảnh các bé gái dân tộc Sán Dìu

Cơ cấu và phân bố các dân tộc thiểu số trong tỉnh Bắc Giang như sau:

TT

Dân tộc

Số lượng

Phân bố chủ yếu

1

Nùng

76.878 (38,34%)

Lục Ngạn, Yên Thế, Lục Nam. Lạng Giang

2

Tày

41.180 (20,53%)

Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang

3

Sán Dìu

27.878 (13,9%)

Lục Ngạn, Lục Nam, Lạng Giang, Yên Thế

4

Hoa

19.179 (9,56%)

Lục Ngạn, Lục Nam, Sơn Động

5

Sán Chí

25.772 (12,85%)

Lục Ngạn, Sơn Động, Lục Nam, Yên Thế

6

Cao Lan

7

Dao

9.223 (4,6%)

Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn

8

Dân tộc thiểu số khác

428 (0,21%)

Phân bố ở các huyện và TP. Bắc Giang

 

Hình ảnh một dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang

 

 

Dân tộc Nùng

 

 

 

Người Nùng (Bắc Giang) vẫn lưu giữ nhiều nét đẹp trong cuộc sống hàng ngày

 

 

Dân tộc Tày

 

 

Người dân tộc Tày, xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang bảo lưu làn điệu hát Then.

 

Dân tộc Sán Chí (Cao Lan)

 

 

Phụ nữ Sán Chí gắn bó với mảnh vườn, thửa ruộng, khoảnh rừng của mình

 

 

Phụ nữ Sán Chí khi tham dự những sự kiện trang trọng

Người Sán Chí, xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) trong dịp hát đối đáp, giao duyên

 

Phụ nữ Cao Lan (Bản Khe Nghè, xã Lục Sơn, Lục Nam, Bắc Giang) trên nếp nhà sàn văn hóa của bản 

 

Dân tộc Dao

 

 

 

Phụ nữ Dao (Bắc Giang) tham gia lễ hội

 

 


 

Trang phục phụ nữ dân tộc Dao, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat