Tổng quan về bắc giang » Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I/2015
Ngày đăng: 21/04/2015

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển KT-XH, các ngành, các cấp cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cố gắng khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất. Nhờ đó, tình hình KT-XH của tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định.

 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Quý I/2015 ước đạt 6,0%, trong đó: nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,7%; công nghiệp - xây dựng tăng 6,4%, dịch vụ tăng 7,6% (Tốc độ tăng trưởng kinh tế Quý I/2014 ước đạt 7,4%, trong đó: nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3%; công nghiệp - xây dựng tăng 10%, dịch vụ tăng 7,9%). Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Kết quả cụ thể như sau:

I. Về phát triển kinh tế

1. Sản xuất công nghiệp:

- Chỉ số sản xuất công nghiệp Quý I tăng 6,1% so với cùng kỳ, đây là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Một số công ty lớn vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá như: Fuhong, Hosiden…

- Giá trị sản xuất tính theo giá thực tế Quý I ước đạt 11.820 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 1.150 tỷ đồng, bằng 92,9%; khu vực ngoài quốc doanh đạt 2.690 tỷ đồng, tăng 8,2%; khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt 7.980 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ.

2. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

- Sản xuất vụ Chiêm xuân cơ bản đảm bảo về diện tích và thời vụ. Đến ngày 17/3/2015, tổng diện tích gieo trồng đạt 74.124 ha, tăng 2% so với cùng kỳ, bằng 93% kế hoạch.

- Sản lượng thủy sản Quý I ước đạt 8.950 tấn, tăng 16,9% so với cùng kỳ.

- Về chăn nuôi ổn định, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. Sản xuất lâm nghiệp, đến nay trồng được 295,5 ha rừng tập trung, chủ yếu ở các huyện Yên Thế, Sơn Động.

- Tích cực huy động nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các xã đăng ký về đích năm 2015, các xã còn lại phấn đấu đạt thêm từ 1- 2 tiêu chí. Công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện.

3. Tài chính, ngân hàng

- Thu ngân sách nhà nước tiếp tục đạt khá, tổng thu ngân sách nội địa Quý I ước đạt 660 tỷ đồng, tăng 15,9% so cùng kỳ, bằng 26,1% dự toán năm.

- Tổng huy động vốn trên địa bàn ước đạt 21.539 tỷ đồng, tăng 6,4%; dư nợ ước đạt 22.179 tỷ đồng, tăng 3,1% so với tháng 12/2014; nợ xấu là 410 tỷ đồng, chiếm 1,85% tổng dư nợ.

4. Hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu

- Chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh Quý I tăng 0,31% so bình quân cùng kỳ.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ Quý I ước đạt 3.845 tỷ đồng, tăng 19,5% so cùng kỳ, trong đó kinh tế nhà nước ước đạt 149 tỷ đồng, tăng 34,4%; kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 3.696 tỷ đồng, tăng 19%.

- Xuất, nhập khẩu tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Xuất khẩu Quý I ước đạt 510 triệu USD, bằng 19,5% kế hoạch, tăng 17,7%; nhập khẩu ước đạt 549 triệu USD, bằng 20,7% kế hoạch, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2014. Xuất, nhập khẩu trên địa bàn tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với các mặt hàng chủ yếu: dệt may, điện tử, máy tính và phụ kiện…

5. Về đầu tư phát triển

- Ước tính đến hết ngày 15/3/2015, giá trị khối lượng thực hiện đạt 315 tỷ đồng, bằng 13,4% kế hoạch, giải ngân ước đạt  269,3 tỷ đồng, bằng 11,4% kế hoạch.

- Thu hút đầu tư 3 tháng đầu năm đạt kết quả khá so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh thu hút được 43 dự án đầu tư, trong đó có 33 dự án đầu tư trong nước (gấp 4,1 lần), vốn đăng ký 1.666 tỷ đồng (gấp 1,8 lần); 10 dự án đầu tư nước ngoài (tăng 66,7%), vốn đăng ký đạt 70 triệu USD (bằng 62,8%).

- Có 123 doanh nghiệp được thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 356,5 tỷ đồng, giảm 0,8% về số lượng và 45,6% về vốn so với cùng kỳ 2014.

6. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếp tục được quan tâm thực hiện, 3 tháng đầu năm cấp được 265 giấy chứng nhận cho 87 tổ chức, đạt 53%, cấp 12.178 giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, đạt 20,1% kế hoạch.

II. Về văn hóa – xã hội

1. Về Giáo dục và Đào tạo

Tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học, đặc biệt là học sinh cuối cấp; tổ chức tốt kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT và kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh năm học 2014-2015; tập trung tuyên truyền, phổ biến quy chế thi và lên phương án chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia và thi tuyển sinh đại học, cao đẳng.

2. Về Y tế

- Công tác y tế được tập trung chỉ đạo, các đơn vị chủ động phòng, chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm dịp Tết, Lễ hội và mùa Đông xuân. Các bệnh truyền nhiễm nhìn chung có xu hướng giảm hoặc tương đương so với cùng kỳ, song một số bệnh truyền nhiễm trong điều kiện ẩm ướt diễn biến khá phức tạp.

- Công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện tốt, do vậy trong Quý I không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.

3. Về khoa học – công nghệ

Tiếp tục triển khai đăng ký bảo hộ công nghiệp đối với các sản phẩm nổi tiếng của tỉnh như: vải thiều Lục Ngạn, gà đồi Yên Thế… tại một số quốc gia. Đến nay sản phẩm vải thiều Lục Ngạn đã được cấp bằng bảo hộ tại 5 quốc gia (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Campuchia). Tiếp tục hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

4. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm. Do vậy, Quý I, giải quyết việc làm cho người lao động đạt khá; toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 7.821 người, tăng 3,2% so với cùng kỳ, đạt 27,6% kế hoạch.

III. Về lĩnh vực nội chính

1. Về cải cách hành chính

- UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tiếp tục rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính và cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính mới; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các cấp.

- Công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của các cấp, các ngành đạt nhiểu kết quả nổi bật; 100% các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã được cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc; 10/10 huyện, thành phố và 16 sở, ngành đã triển khai một cửa điện tử, do đó tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đúng hạn tăng.

2. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong Quý I, toàn tỉnh đã tiếp 1.097 lượt người đến đề nghị giải quyết 1.039 vụ việc; tiếp nhận 1.421 đơn các loại, tổng số đơn phải giải quyết trong kỳ là 699 đơn, đã giải quyết xong 494 đơn, đạt tỷ lệ 70,7%, số đơn còn lại các cấp, các ngành đang xem xét giải quyết.

 3. Công tác quốc phòng – an ninh

Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tuyển quân đợt 1 năm 2015. Chủ động nắm tình hình, triển khai những chủ trương, giải pháp quan trọng thực hiện các nhiệm vụ an ninh, trật tự.

4. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

So với cùng kỳ năm 2014, số vụ tai nạn giao thông có giảm song mức độ nghiêm trọng lại cao hơn, trong 3 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh xảy ra 75 vụ tai nạn giao thông, giảm 8 vụ (giảm 9,6%), làm chết 30 người, tăng 5 người chết (tăng 20%), làm 70 người bị thương, tăng 5 người bị thương (tăng 7,6%).

Đánh giá chung: Quý I  năm 2015, tình hình KT-XH của tỉnh có những chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực; số dự án đầu tư trên địa bàn tăng mạnh cả về đầu tư trong nước lẫn đầu tư nước ngoài; thu ngân sách, kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục đạt khá… các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có bước phát triển. Các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, hộ nghèo được triển khai kịp thời; đời sống nhân dân cơ bản ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

Tuy nhiên, tình hình KT-XH Quý I còn nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh thấp hơn cùng kỳ, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp; số doanh nghiệp giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động vẫn còn cao và tăng so với cùng kỳ năm trước; tai nạn giao thông diễn biến phức tạp; tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường vẫn còn xảy ra gây bức xúc trong nhân dân; nhiều vụ việc khiếu kiện chưa được giải quyết triệt để./.

 


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat