Tổng quan về bắc giang » Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015
Ngày đăng: 30/06/2015

6 tháng đầu năm 2015, tình hình KT-XH của tỉnh có nhiều thuận lợi nhưng vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, nhất là về sản xuất công nghiệp, song UBND tỉnh đã bám sát tình hình, kịp thời chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế; cộng đồng doanh nghiệp, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu. Do vậy, KT-XH của tỉnh có những chuyển biến tích cực.

 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm cao hơn cùng kỳ, ước đạt 8,3%; trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,5%, công nghiệp - xây dựng tăng 10,9% (công nghiệp tăng 10,2%, xây dựng tăng 13,5%), dịch vụ tăng 8,1%; các lĩnh vực văn hóa -xã hội tiếp tục phát triển; đời sống nhân dân ổn định, từng bước được nâng lên; quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Kết quả cụ thể như sau:

1. Sản xuất công nghiệp  

- Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,4% so với cùng kỳ; trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,8%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 21,6%, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí bằng 91,6%, ngành khai khoáng bằng 72,9%.

- Giá trị sản xuất CN-TTCN (giá hiện hành) ước đạt 26.190 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, đạt 44,6% kế hoạch. Trong các khu vực sản xuất, khu vực FDI có mức tăng trưởng cao nhất, đạt 18.280 tỷ đồng, tăng 15,4%; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 5.690 tỷ đổng, tăng 14,6%; khu vực kinh tế nhà nước đạt 2.220 tỷ đồng, bằng 94% so với cùng kỳ.

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

- Năng suất các loại cây trồng chính vụ Đông đều tăng so với cùng kỳ. Vụ Chiêm - Xuân toàn tỉnh gieo trồng 79.650 ha, trong đó diện tích lúa đạt 53.620 ha (lúa chất lượng đạt 12.485 ha, chiếm 23%); diện tích ngô đạt 8.840 ha, cây rau, đậu các loại 20.050 ha...

- Sản lượng vải thiều toàn tỉnh ước đạt 180.000 tấn; trong đó vải sớm ước đạt 25.260 tấn, vải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP ước đạt 78.020 tấn. Việc tiêu thu vải thiều tương đối thuận lợi, giá bán trên thị trường giao động từ 8.000 - 25.000 đồng/kg.

- Chăn nuôi phát triển ổn định; đàn vật nuôi có xu hướng tăng so với cùng kỳ; sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 125 nghìn tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ và đạt 58,8% kế hoạch. Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt 12.200 ha, tăng 1,2% so cùng kỳ; sản lượng thu hoạch cá thương phẩm ước đạt 15.500 tấn, tăng 10% so cùng kỳ, đạt 51,7% kế hoạch.

- Toàn tỉnh đã trồng được 5.000 ha rừng tập trung, bằng 100% kế hoạch năm; diện tích bảo vệ rừng là 152.445 ha, bằng 102% kế hoạch.

- Thực hiện dồn điền, đổi thửa xong 2.180 ha, đạt 37,3% kế hoạch. Đã triển khai thực hiện được 97 cánh đồng, trong đó 91 cánh đồng sản xuất lúa, 6 cánh đồng sản xuất cây rau màu.

3. Hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 8.040 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ, bằng 46,8% so kế hoạch năm.

- Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.080 triệu USD, bằng 41,4% kế hoạch, tăng 19,8%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.125 triệu USD, băng 42,5% kế hoạch, tăng 16,3% so với cùng kỳ.

4. Lĩnh vực tài chính, ngân hàng

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.837 tỷ đồng (trong đó, thu nội địa đạt 1.547 tỷ đồng, thuế XNK đạt 290 tỷ đồng), bằng 59,2% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ; thu không tính tiền sử dụng đất đạt 1.010 tỷ đồng, bằng 51,1% dự toán, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Chi ngân sách được thực hiện đúng quy định; tổng chi ngân sách trên địa bàn ước đạt 4.554 tỷ đồng, bằng 51,8% dự toán, đáp ứng nhiệm vụ chi.

- Công tác huy động vốn và hoạt động tín dụng có nhiều chuyển biến tích cực. Ước đến 30/6/2015, tổng nguồn vốn huy động đạt 21.880 tỷ đồng, tăng 8,1%; dư nợ cho vay ước đạt 23.465 tỷ đồng, tăng 9% so với 31/12/2014. Việc xử lý nợ xấu đạt kết quả tích cực, ước đến 30/6, tỷ lệ nợ xấu là 380 tỷ đồng, chiếm 1,62% tổng dư nợ, giảm 0,12% so với 31/12/2014.

5. Lĩnh vực đầu tư, phát triển doanh nghiệp

- Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh thu hút được 85 dự án đầu tư, trong đó có 56 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 2.239 tỷ đồng, 29 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 164,7 triệu USD. So với cùng kỳ, số dự án đầu tư trong nước tăng 86,7% song vốn đăng ký giảm 27,8%; số dự án đầu tư nước ngoài tăng 52,6%, vốn đăng ký tăng 11,5%. Đã có 291 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 16,8%, vốn đăng ký 990 tỷ đồng, bằng 96,5% so với cùng kỳ.

6. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Quy mô trường lớp tiếp tục được mở rộng, toàn tỉnh hiện có 838 trường và trung tâm, tăng 01 trường so với cùng kỳ. Tỷ lệ kiên cố hóa phòng học mầm non đạt 69,9%, tăng 2,3%; tiểu học đạt 84,9%; trung học cơ sở đạt 92,1%, tăng 0,5%; THPT công lập đạt 95,9%, tăng 1,2% so với cùng kỳ, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 77,3%, tăng 3,9% so với cùng kỳ. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở được củng cố vững chắc.

- Công tác y tế tập trung cao cho phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chỉ đạo các đơn vị chủ động phòng, chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh không để xảy ra dịch bệnh lớn, nguy hiểm; nhìn chung các bệnh truyền nhiễm có xu hướng giảm hơn so với cùng kỳ năm 2014. Đến nay, tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế đạt 73,9%.

7. Tình hình đời sống nhân dân và thực hiện các chính sách xã hội

- Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chính sách với người có công được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác giảm nghèo được kết hợp lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế của địa phương.

- Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 13.960 lao động được tạo việc làm mới, tăng 2,9% so với cùng kỳ, đạt 49,3% kế hoạch.

8. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiếp 2.735 lượt người, giảm 29,8%, đến đề nghị giải quyết 2.083 vụ việc, giảm 15,2% so với cùng kỳ; tiếp nhận 2.789 đơn KNTC, giảm 26,7%, tổng số đơn phải giải quyết là 1.059 đơn, đã giải quyết xong 909 đơn, đạt tỷ lệ 85,8%.

9. Công tác quốc phòng, an ninh trật tự và an toàn xã hội

- Công tác quân sự địa phương được duy trì; thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, kiểm soát quân sự, tuần tra canh gác, đảm bảo an toàn tuyệt đối cơ quan, đơn vị và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Lực lượng công an chủ động tăng cường phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương đảm bảo an ninh trật tự chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong nhân dân.

* Nhìn chung, tình hình phát triển KT-XH của tỉnh 6 tháng đầu năm 2015 khả quan. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn cùng kỳ, sản xuất nông nghiệp ổn định, thu ngân sách nhà nước, các hoạt động xuất nhập khẩu có mức tăng trưởng khá;... Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt cao hơn cùng kỳ song tăng trưởng của sản xuất CN - TTCN đạt thấp hơn cùng kỳ. Công tác thu hút đầu tuy vẫn đạt được kết quả khá song tiến độ thực hiện một số dự án chậm; các dự án được cấp phép đầu tư mới chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ, chưa thu hút được nhiều các dự án lớn; số doanh nghiệp giải thể cao hơn cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá nhưng chưa bền vững; tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường vẫn còn xảy ra gây bức xúc trong nhân dân, nhiều vụ việc khiếu kiện chưa được giải quyết triệt để.../.


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat