Tổng quan về bắc giang » Mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội
CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG XVIII
Ngày đăng: 08/10/2015

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm giai đoạn 2011-2015, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, người dân và doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt kết quả khá toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Phát huy kết quả đạt được, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra 15 chỉ tiêu phát triển KT-XH.

 (1) Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) bình quân hàng năm đạt từ 10 - 11%. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp – xây dựng đạt 42-43%; Dịch vụ đạt 38-39%; Nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 18-20%.

(2) GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.000 - 3.200 USD.

(3) Thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 đạt trên 5.200 tỷ đồng.

(4) Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 230 nghìn tỷ đồng.

(5) Giá trị sản xuất trên 1ha đất sản xuất nông nghiệp năm 2020 đạt khoảng 110-120 triệu đồng.

(6) Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế 100%. Số giường bệnh/vạn dân (không tính trạm y tế cấp xã) trên 25 giường. Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số.

(7) Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân 4%/năm.

(8) Tạo việc làm tăng thêm bình quân mỗi năm 29.000 - 30.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%.

(9) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên 90%.

(10) Tỷ lệ gia đình, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn gia đình, cơ quan văn hóa là 85%. Tỷ lệ làng, bản, khu phố đạt danh hiệu làng, bản, khu phố văn hóa là 65%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đạt 35-40%.

(11) Khách du lịch đến tỉnh năm 2020 đạt trên 1 triệu lượt người.

(12) Tỷ lệ dân số đô thị từ 22-23%.

(13) Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch đạt trên 90%. Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh đạt trên 95%.

(14) Tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 35 - 40%.

(15) Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 84%./.

Hải Huyền (tổng hợp)

Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat