Tổng quan về bắc giang » Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I/2014
Ngày đăng: 06/02/2015Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) những tháng đầu năm 2014, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương đã tích cực thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014, do vậy, tình hình KT-XH của tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế Quý I/2014 ước đạt 7,4% cao hơn cùng kỳ (Quý I/2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,7%), trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3%, công nghiệp - xây dựng tăng 10%, dịch vụ tăng 7,9%. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Kết quả cụ thể như sau:

I. Về phát triển kinh tế

1. Sản xuất công nghiệp  

Chỉ số sản xuất công nghiệp Quý I tăng 16,6% so cùng kỳ. Các khu vực sản xuất đều có tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 3 ước đạt 3.609 tỷ đồng, Quý I ước đạt 9.596 tỷ đồng, bằng 20,7% kế hoạch, tăng 21,1% so với cùng kỳ, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 11,3%; khu vực ngoài quốc doanh tăng 12,4%; khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tăng 26,2% so với cùng kỳ.

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

- Về trồng trọt, sản xuất lúa vụ Chiêm xuân trên địa bản đảm bảo về diện tích và thời vụ. Tính đến ngày 18/3/2014, toàn tỉnh đã gieo trồng được 72.585 ha, đạt 90% kế hoạch, tăng 4,5% so với cùng kỳ, trong đó diện tích lúa đạt 51.273 ha, bằng 99% kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ.

- Sản xuất lâm nghiệp: Đến nay, toàn tỉnh đã trồng được 278 ha rừng sản xuất tập trung, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ.

- Các cơ sở chăn nuôi, nuôi thủy sản đã chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh và chống rét cho thủy sản, chuẩn bị điều kiện triển khai sản xuất năm 2014.

3. Tài chính, ngân hàng

- Tổng thu ngân sách nội địa Quý I ước đạt 543 tỷ đồng, tăng 1,9% so với cùng kỳ, bằng 25,1% dự toán năm. Thu ngân sách không tính tiền đấu giá sử dụng đất ước đạt 422 tỷ đồng, tăng 5,03% so với cùng kỳ và bằng 25,5% dự toán.

- Tổng nguồn vốn huy động đạt 17.365 tỷ đồng, tăng 5,7%, dư nợ ước đạt 19.022 tỷ đồng, tăng 1,4% so với năm 2013.

4. Hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu

- Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội Quý I là 3.004 tỷ đồng, bằng 19,3% kế hoạch, tăng 11,7% so với cùng kỳ.

- Xuất khẩu vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá trị kim ngạch xuất khẩu quý I ước đạt 412 triệu USD, bằng 19,6% kế hoạch, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 457 triệu USD, bằng 21,2% kế hoạch, tăng 18,5 so với cùng kỳ.

5. Về đầu tư phát triển

- Ước tính đến ngày 31/3/2014, giá trị khối lượng thực hiện đạt 395 tỷ đồng, bằng 15,6% kế hoạch, giải ngân ước đạt  387 tỷ đồng, bằng 15,3% kế hoạch.

- Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh thu hút được 14 dự án đầu tư gồm: 08 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 917,5 tỷ đồng và 06 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký là 111,4 triệu USD. So với Quý I/2013, các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh tăng cả về số lượng dự án và vốn đăng ký.

Có 118 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 29,7% với tổng vốn đăng ký 641 tỷ đồng, tăng 136,5% so với cùng kỳ năm 2013.

6. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Trong Quý I, đã cấp 190 Giấy chứng nhận (bằng 12,7% kế hoạch năm) cho 116 tổ chức với tổng diện tích 5.016 ha; cấp 2.424 Giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân với diện tích 385,9 ha.

II. Về văn hóa – xã hội

1. Về Giáo dục và Đào tạo

Công tác phổ cập giáo dục được duy trì và củng cố vững chắc. Đến nay tỉnh Bắc Giang là tỉnh thứ 11/63 tỉnh, thành phố được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi.

2. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Các địa phương, đơn vị đã chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, đặc biệt cúm A (H1N1, H5N1, H7N9) có nguy cơ quay trở lại, làm tốt công tác y tế dự phòng, an toàn vệ sinh thực phẩm nên trong quý không có dịch bệnh nguy hiểm và ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, các bệnh truyền nhiễm đều có số ca mắc thấp hơn so với cùng kỳ.

3. Văn hóa, thể dục, thể thao

Phong trào thể dục, thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao tiếp tục phát triển; xây dựng kế hoạch chuẩn bị lực lượng VĐV tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII; triển khai tập huấn các đội tuyển tham dự giải vô địch Vật toàn quốc, giải Việt dã và bán Marathon toàn quốc.

4. Khoa học và công nghệ

Tiếp tục triển khai, nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ  vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống trên địa bàn tỉnh. Hoàn thiện đề án nghiên cứu khoa học cấp nhà nước “Bảo tồn phát huy giá trị di sản mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà”.

5. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân

Song song với triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề, việc xây dựng và phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, hỗ trợ lao động tìm việc cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện với nhiều hình thức. Trong Quý I, toàn tỉnh tạo việc làm cho 7.580 người, đạt 27% kế hoạch.

II. Về lĩnh vực nội chính

 1. Về cải cách hành chính

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thi hành hiến pháp, kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai thi hành hiến pháp trên địa bàn; tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Bộ Luật hình sự trên địa bàn.

Tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2014; hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2014.

2. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong Quý I, toàn tỉnh đã tiếp 1.616 lượt người đến đề nghị giải quyết 1.112 vụ việc; tiếp nhận 2.022 đơn các loại, tổng số đơn phải giải quyết trong kỳ là 901đơn, đã giải quyết xong 673 đơn, đạt tỷ lệ 74,7%, số đơn còn lại các cấp, các ngành đang xem xét giải quyết.

3. Công tác quốc phòng – an ninh

Công tác quân sự địa phương được duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, kiểm soát quân sự, tuần tra canh gác, đảm bảo an toàn tuyệt đối cơ quan, đơn vị và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán và các ngày kỉ niệm.

4. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 83 vụ TNGT, làm chết 25 người, bị thương 65 người. So với cùng kỳ năm 2013, giảm 44 vụ (33%), giảm 17 người chết (40,4%), giảm 61 người bị thương (48,4%).

Đánh giá chung: Quý I năm 2014, tình hình kinh tế của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu, sản xuất công nghiệp... các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển. Các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, hộ nghèo... được triển khai kịp thời; đời sống nhân dân cơ bản ổn định; an ninh chính trị và trật tư an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Tuy nhiên, tình hình KT-XH Quý I còn nhiều khó khăn, tăng trưởng công nghiệp cao hơn cùng kỳ song chủ yếu là ở các doanh nghiệp, công nghiệp chế biến mới đầu tư mở rộng sản xuất, các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp không ít khó khăn; dịch vụ, thương mại tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ, giá một số sản phẩm nông nghiệp thấp gây khó khăn cho nông dân; công tác cải cách hành chính kết quả đạt được còn hạn chế; một số loại tội pham như cờ bạc, số đề... còn diễn biến phức tạp.../.

Hải Huyền (tổng hợp)


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat